logo

Fundusze UE muszą być oparte na traktatach

Niedziela, 22 listopada 2020 (09:01)
Aktualizacja: 22 listopada 2020 (13:12)

Kwestia praworządności została niezwykle mocno upolityczniona przez ostatnie lata w debacie europejskiej – ocenił szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Jak podkreślił, kompromis w sprawie funduszy UE musi opierać się na t raktatach i ustaleniach lipcowej Rady Europejskiej.

Zaznaczył, że sprzeciw Polski i Węgier, poparty także przez Słowenię, odniósł skutek, bo „wstrzymał procedury, które zostały rozpoczęte w głosowaniu większościowym w sprawie rozporządzenia dotyczącego warunkowości wypłat funduszy unijnych. – Teraz jest wola, by poszukiwać lepszego porozumienia – zauważył prezydencki minister.

Według niego, obecnie negocjacje te znajdują się w bardzo wrażliwym momencie. – Wydaje się, że wszystkie strony są skłonne, by przedyskutować ponownie sporne kwestie, i grudniowa Rada Europejska może być momentem, kiedy może do takiego przełomu dojść – stwierdził prezydencki minister.

Szczerski podkreślił, że sprzeciw Polski czy Węgier nie jest czymś wyjątkowym, a weto było narzędziem stosowanym już wcześniej w negocjacjach budżetowych. – Tak jak w poprzednich fazach negocjacji zapowiedź weta ze strony któregoś z partnerów powodowała ustępstwa i szukanie kompromisów, tak rozumiem i teraz nie ma powodu, żeby też nie było tak samo; żeby po zapowiedzi ze strony Polski czy Węgier niezgody dla obecnego kształtu porozumienia nie usiąść ponownie do dyskusji o nowym kompromisie – powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

JG, PAP