logo

Żołnierze WOT przeszli kurs opieki nad pacjentami

Niedziela, 22 listopada 2020 (17:05)
Aktualizacja: 22 listopada 2020 (17:07)

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu przeprowadziło drugą edycję kursu opieki nad pacjentem leżącym, przygotowującego żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo–pielęgnacyjnych – poinformowała rzecznik Centrum Sumita Mira Morzyńska.

Celem trzydniowego kursu, prowadzonego przez pielęgniarki i psychologa, było przygotowanie żołnierzy do sprawowania opieki nad osobami starszymi, pensjonariuszami zakładów opieki lekarskiej i domów pomocy społecznej.

„Żołnierze WOT w ramach wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią wielokrotnie do tej pory realizowali zadania, które wymagały umiejętności opieki i obchodzenia się z leżącymi pacjentami. Do tych zadań był wykorzystywany personel WOT, który posiadał wymagane doświadczenie. Coraz większy zakres wsparcia jakiego udzielają żołnierze WOT w ramach operacji »Trwała Odporność« spowodował konieczność zwiększenia liczby żołnierzy posiadających takie kompetencje" – podkreśliła rzecznik CSWOT.

Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia, jak: karmienie osoby leżącej, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji planu opieki nad pacjentem, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami w wieku starszym oraz pacjentami niesamodzielnymi.

Morzyńska zaznaczyła, że dotychczas żołnierze WOT wielokrotnie wykonywali zadania związane z opieką nad leżącymi pacjentami, najczęściej pracując w DPS-ach i placówkach opiekuńczych.

JG, PAP