logo

Komisja edukacji bez uwag do sprawozdania podkomisji o projekcie dotyczącym edukacji domowej

Wtorek, 23 lutego 2021 (17:19)

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła dziś bez uwag i poprawek sprawozdanie podkomisji w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, dotyczącego edukacji domowej.

Zgodnie z projektem noweli, przygotowanym przez grupę posłów PiS, zniesiony zostanie obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym samym województwie, w którym mieszka uczeń i zniesienie wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do uzyskania zgody na prowadzenie edukacji w domu.

W projekcie – zgodnie z pierwotnym przedłożeniem – zaproponowano też zapisanie w ustawie wysokość subwencji dla dzieci spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą oraz podwyższenie jej z 60 proc. do 80 proc. kwoty na jednego ucznia (tzw. standard A w algorytmie podziału subwencji oświatowej). Autorzy projektu chcieli również, aby w przypadku ucznia zamieszkałego na stałe poza Polską wysokość kwoty subwencji oświatowej wynosiła 15 proc. kwoty przeznaczonej na jednego ucznia.

W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia podkomisji reprezentujący wnioskodawców projektu poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS) poinformował, że po konsultacjach z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz ze środowiskiem rodziców dzieci uczących się w ramach edukacji domowej składa wniosek o wykreślenie z projektu zapisów o wysokości subwencji oświatowej na jednego ucznia uczącego się w domu zarówno w kraju, jak i za granicą.

APW, PAP