logo

Monitoring karier absolwentów

Wtorek, 23 lutego 2021 (21:29)
Aktualizacja: 24 lutego 2021 (09:33)

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży opowiedziała się za przyjęciem projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wprowadzającej mechanizm monitorowania karier absolwentów szkół średnich.

„Projekt jest odpowiedzią na obserwowany od lat brak odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat losów absolwentów szkół ponadpodstawowych” – powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek, przedstawiając rządowy projekt. Dziś na posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Proponowane rozwiązania nawiązują do podobnych przepisów przyjętych w szkolnictwie wyższym, ale – jak zaznaczono w komunikacie po posiedzeniu rządu – są dostosowane do specyfiki danych oświatowych.

Monitoring prowadzony będzie na podstawie danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej. Jego podstawą jego będą numery PESEL absolwentów i rok ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

APW, PAP