logo

Rozmowy ministrów ds. transportu Polski i Słowenii

Wtorek, 23 lutego 2021 (21:55)
Aktualizacja: 24 lutego 2021 (09:55)

Wzmocnienie współpracy w obszarze infrastruktury i transportu między Polską i Słowenią było przedmiotem rozmów ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Marka Gróbarczyka z ministrem infrastruktury Słowenii Jernejem Vrtovecem.

Ministrowie omówili dziś stan aktualny i wyzwania w zakresie transportu lotniczego, kolejowego i morskiego (portów morskich), a także współpracę obu państw na forum UE. Podczas spotkania ministrowie rozmawiali również o przepisach regulujących europejski międzynarodowy transport drogowy, Pakiet Mobilności I.

Ministrowie wymienili informacje o bieżącej współpracy w zakresie przewozów w korytarzu TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz realizowanych w ramach kolejowych korytarzy towarowych. Omawiając skutki pandemii COVID-19 w sektorze transportu, minister Adamczyk podkreślił potrzebę dalszej koordynacji działań państw członkowskich m.in. w zakresie wsparcia z poziomu UE sektora transportu w odbudowie, a także konieczności utrzymania płynności ruchu towarów w UE.

 

APW, PAP