logo

Cyfryzacja KPRM w ramach KPO

Środa, 3 marca 2021 (16:14)
Aktualizacja: 3 marca 2021 (16:20)

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planowane są m.in. wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego i całkowitego braku dostępu do internetu oraz zwiększenie dostępności e-usług publicznych – poinformował w swoim komunikacie Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

Jak czytamy, celem działań ma być – oprócz dziewięciu innych zadań – wyeliminowanie tzw. białych plam, czyli wykluczenia cyfrowego i całkowitego braku dostępu do internetu.

Tak zwane szare plamy na mapie Polski, czyli te miejsca, w których niedostępna jest łączność w standardzie 100 Mb/s i szybsza, będą likwidowane przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego niezależnie od KPO – poinformowano. Prowadzone będą również inwestycje związane z upowszechnianiem dostępu do usług bezprzewodowych wysokiej jakości, w tym w standardzie 5G.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zespół KPRM ds. cyfryzacji planuje zająć się zwiększaniem dostępności e-usług publicznych. Liczba spraw urzędowych, które obywatele będą mogli załatwić elektronicznie, ma zostać zwiększona. Prowadzone będą również projekty dotyczące cyfrowej tożsamości, które w przyszłości mają umożliwić każdemu obywatelowi, w tym przedsiębiorcom, wiarygodne podpisywanie dokumentów w dowolnym formacie.

APW, PAP