logo

Piekoszów: Dom dla Niepełnosprawnych Caritas doposażony w koncentratory tlenu

Czwartek, 8 kwietnia 2021 (10:17)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 (10:33)

Koncentratory tlenu dla prowadzonego przez Caritas kielecką Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie przekazał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Placówka obejmuje opieką ok. 140 osób, pracuje w niej liczny personel. Jak poinformował KAI ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor placówki, jest to w tym momencie sprzęt niezbędny. – Jak dotąd mieliśmy pięć koncentratorów i wszystkie były zajęte przez pacjentów. W najbliższym czasie trzy z nich będą musiały zostać zawiezione do przeglądu technicznego, więc wsparcie w postaci pięciu nowych jest bardzo ważne – mówi ks. Łukasz Zygmunt. – W tej chwili na szczęście nikt nie choruje na covid, ale pacjenci, którzy przeszli tę chorobę, bardzo tlenu potrzebują – dodaje ksiądz dyrektor.

Placówkę, którą kieruje, nazywa „małym szpitalem”. – W jej ramach funkcjonuje dom pomocy społecznej, lokale aktywizujące i oddział szpitalny. Pacjentów nieustannie przybywa, brakuje urządzeń ściennych do podawania tlenu, wciąż potrzebne są ubrania ochronne, rękawice – wylicza.

Pomoc od wojewody otrzymało także Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – to butle do tlenu medycznego, przeznaczone m.in. do obsługi respiratorów przenośnych.

W Domu dla Niepełnosprawnych Caritas kieleckiej w Piekoszowie funkcjonują liczne usługi i obiekty ratownictwa. Jest tu Dom Pomocy Społecznej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Szpitalny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Dziennej, Lekarska Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna, rehabilitacja ambulatoryjna i turnusy rehabilitacyjne oraz lokale aktywizujące.

Dom wyposażony jest w gabinety do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu klasycznego, w salę gimnastyczną, basen rehabilitacyjny, grotę solną, świetlicę, jadalnię i kuchnię. W całym obiekcie nie ma barier architektonicznych. Cały obiekt jest wyposażony w instalację przeciwpożarową i chroniony monitoringiem.

Pracę w Domu dla Niepełnosprawnych wykonują wysoko wykwalifikowani specjaliści: lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, opiekunki, pracownik socjalny, terapeuci, kucharki i pozostały personel pomocniczy. W kaplicy Domu jest sprawowana codziennie Msza Święta i inne sakramenty. Z oferty korzystają osoby z całej Polski.

AB, KAI