logo

MEiN: Wyższe kwoty dotacji na zakup podręczników

Czwartek, 8 kwietnia 2021 (10:48)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 (10:53)

W 2021 r. obowiązują nowe, wyższe kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych – przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki. 1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji na ten cel.

Chodzi o dotację na zakup przez szkoły podręczników, które są bezpłatnie użyczane uczniom szkół podstawowych i uczniom szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych minister edukacji i nauki co roku wydaje rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

MEiN wyjaśnia, że w związku ze zwiększeniem maksymalnych kwot dotacji na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej rozporządzeniem Rady Ministrów z czerwca ub.r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne uległy zmianie maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki.

I tak w 2021 r. (w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.) kwota dotacji na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klas I–III wynosi 90 zł na ucznia. Kwota dotacji na podręczniki lub materiały edukacyjne w przypadku klasy IV wynosi 168 zł na ucznia, dla klas V i VI wynosi 216 zł na ucznia, dla klas VII i VIII wynosi 300 zł na ucznia.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe pozostaje niezmieniona i wynosi do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2021 r. Jak zaznacza MEiN, zaproponowany termin umożliwi dyrektorom szkół przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej oraz złożenie wniosku o dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, czyli od dnia 1 kwietnia do dnia 10 września.

Resort edukacji i nauki podaje też, że kwota przewidziana w budżecie państwa na dotację w 2021 r. wynosi 439 mln zł. 

AB, PAP