logo

Zaprzestanie prześladowań Ujgurów

Środa, 12 maja 2021 (22:02)
Aktualizacja: 13 maja 2021 (09:33)

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy wezwały dzisiaj Pekin do zaprzestania represji wobec muzułmańskiej mniejszości ujgurskiej w regionie Sinciang, na północnym zachodzie Chin.

Apel został wystosowany podczas nieformalnej wideokonferencji w ONZ, której zwołanie było mocno krytykowane przez Pekin.

– W Sinciangu ludzie są torturowani, kobiety są przymusowo sterylizowane – mówiła ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield podczas sesji zorganizowanej przez Waszyngton, Londyn i Berlin wspólnie z organizacją pozarządową Human Rights Watch.

Brytyjska ambasador przy ONZ Barbara Woodward potwierdziła, że „istnieją dowody na arbitralne masowe zatrzymania, zaginięcia, przypadki tortur, pracę przymusową i powszechną sterylizację w Sinciangu”.

– Jesteśmy tu dzisiaj, aby stawić czoła tym faktom. I poprosić Chiny o umożliwienie natychmiastowego i nieograniczonego dostępu do tego regionu dla Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka – powiedziała Woodward.

– Wzywamy Chiny do przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zburzenia obozów przetrzymywania – zaapelował ambasador Niemiec przy ONZ Christoph Heusgen.

Chiny w w 2017 roku ogłosiły program walki z terroryzmem, separatyzmem i islamskim ekstremizmem. Według ekspertów ONZ w ramach tej kampanii do pozaprawnych obozów internowania w Sinciangu mogło trafić nawet ponad milion Ujgurów i innych muzułmanów. Pojawiły się też doniesienia o pracy przymusowej w fabrykach i na polach bawełny, o gwałtach, torturach, indoktrynacji, przymusowych aborcjach i sterylizacjach.

Chiny konsekwentnie odrzucają oskarżenia i twierdzą, że w obozach tych przeprowadzane są szkolenia zawodowe oraz że służą one do zwalczania ekstremizmu. 

AB, PAP