logo

Dębica: Rok bł. Edmunda Bojanowskiego

Środa, 9 czerwca 2021 (21:03)
Aktualizacja: 10 czerwca 2021 (10:33)

Dębiccy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego. To hołd złożony założycielowi Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich w sto pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci.

– To dzięki błogosławionemu, przy wsparciu hrabiego Karola Raczyńskiego, w 1882 roku do Dębicy przybyły pierwsze trzy siostry służebniczki. Od tego czasu zgromadzenie bardzo się rozwinęło – zarówno liczebnie, jak również duchowo. Siostry są zaangażowane w pracę na rzecz społeczności naszego miasta. Pracują w ochronkach, świetlicach, szkołach i przedszkolach, prowadzą m.in. Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. Stanowią istotną część historii naszego miasta – mówi Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy.

W ramach Roku bł. Edmunda Bojanowskiego będą realizowane w mieście przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, kulturalnym i religijnym. Już w najbliższą niedzielę w kościele Ducha św. w Dębicy odbędzie się Msza św. inaugurująca obchody 150. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego.

Życie bł. Edmunda Bojanowskiego przypada na czasy niepokojów, ucisków i zrywów powstańczych pierwszej połowy XIX wieku.

Błogosławiony Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu k. Gostynia. Będąc słabego zdrowia, musiał przerwać studia podjęte we Wrocławiu i w Berlinie, a także zrezygnować z nauki w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Zaangażował się jednak w życie społeczne i dzieła charytatywne na ziemiach objętych zaborem pruskim, aby odrodzić w Polakach polską tradycję, a przez to także ducha narodowego.

W 1850 r. powołał do życia Bractwo Wychowawczyń Ochronek skupiające żeński personel pracujący w ochronkach. Stanowiło ono zalążek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zmarł w opinii świętości 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej.

Święty Jan Paweł II beatyfikował Edmunda Bojanowskiego 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

AB, KAI