logo

Propozycja MEiN zmiany listy lektur szkolnych

Środa, 9 czerwca 2021 (21:29)
Aktualizacja: 10 czerwca 2021 (10:38)

MEiN proponuje usunąć z listy lektur dla klas I-III szkoły podstawowej m.in. „Zaczarowaną zagrodę” i „Oto jest Kasia”, a dodać książki o młodości Marii Skłodowskiej-Curie i Karola Wojtyły. Proponuje też włączenie wielu pozycji do listy lektur uzupełniających w klasach IV-VI i VII-VIII.

Dzisiaj Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, m.in. w zakresie zmian na liście lektur szkolnych.

Zamiast proponowanych do usunięcia lektur z klas I-III dodał nowe pozycje są to: Dorota Gellner „Wścibscy”, Julita Grodek „Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie”, Piotr Kordyasz „Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły” (fragmenty), Zofia Kossak-Szczucka „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”, Åsa Lind „Piaskowy wilk”, Aleksandra i Daniel Mizielińscy „Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych”.

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, obecnie w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w klasach I–III szkoły podstawowej, przedstawiona jest propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania oraz wskazane są cele kształcenia opisane w odniesieniu do czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego oraz treści nauczania jako wymagania szczegółowe.

Wymagania szczegółowe w edukacji polonistycznej i edukacji społecznej wskazują m.in. na umiejętność słuchania z uwagą przez ucznia lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby oraz czytanie samodzielnie wybranych książek również w odniesieniu do orientacji historycznej, w której uczeń opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach.

Jeśli chodzi o listę lektur dla klas IV-VI szkoły podstawowej w projekcie zaproponowano usunięcie z niej pozycji, w której – jako podano w uzasadnieniu – „zastrzeżenia budzi warstwa składniowo-leksykalna języka oraz zawartość merytoryczna (m.in. kreacja świata przedstawionego)”. Chodzi o książkę Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, która jest obecnie lekturą obowiązkową. Z kolei w przypadku lektur uzupełniających dla klas IV–VI zaproponowano rezygnację z powieści Karola Maya „Winnetou”, a w klasach VII-VIII rezygnację z książki Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”.

Jednocześnie zaproponowano rozszerzenie listy lektur uzupełniających dla klas IV-VI o następujące pozycje: Carlo Collodi „Pinokio”, John Flanagan „Zwiadowcy” Księga 1. „Ruiny Gorlanu”, Emilia Kiereś „Rzeka”, Zofia Kossak-Szczucka „Topsy i Lupus”, Bolesław Leśmian „Klechdy sezamowe”, Alan Aleksander Milne „Kubuś Puchatek”, Longin Jan Okoń „Tecumseh”, Ferdynand Antoni Ossendowski „Słoń Birara”, Jacek Podsiadło „Czerwona kartka dla Sprężyny”, Louis de Wohl „Posłaniec króla”.

Proponuje się również przesunięcie z listy lektur obowiązkowych dla klas VII-VIII na listę lektur uzupełniających książki Melchiora Wańkowicza „Ziele na kraterze”. Jak zaznaczono „ze względu na walory literackie (opis niezwykłych więzi rodzinnych, przybliżenie zapomnianego już folkloru ziemiańskiego, a przy tym barwna i przepiękna polszczyzna) zaproponowano, aby utwór ten omawiany był w całości”.

Zaproponowano też przesunięcie z wykazu lektur uzupełniających z klas VII-VIII do wykazu lektur uzupełniających w liceach ogólnokształcących i technikach pozycji Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty).

„W przypadku listy lektur uzupełniających zaproponowano dodanie pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników). Zaproponowane utwory literackie pozwolą uczniom na odwoływanie się do wartości uniwersalnych związanych z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi i etycznymi. Ważnym elementem zmian jest umieszczenie na liście lektur uzupełniających takich pozycji książkowych, które stanowią przykład różnorodnych kontekstów: kulturowego, filozoficznego, społecznego, biograficznego. Książki te skłaniają do refleksji, pobudzają wyobraźnię, poruszają tematy atrakcyjne dla młodego czytelnika” – czytamy w uzasadnieniu.

AB, PAP