logo

Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi swoje święto patronalne

Piątek, 11 czerwca 2021 (13:50)
Aktualizacja: Piątek, 11 czerwca 2021 (13:53)

„KUL od ponad 100 lat nie tylko kształci, ale też dba o integralny rozwój swoich studentów jako ludzi. Powtarza za swoim najwybitniejszym wykładowcą św. Janem Pawłem II, że wiara i rozum nawzajem się uzupełniają” – napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników uroczystości święta patronalnego KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi co roku swoje święto patronalne w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej okazji w piątek list do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Przypomniał w nim, że KUL od ponad 100 lat nie tylko kształci, ale też dba o integralny rozwój swoich studentów jako ludzi.

„Nie pomija przy tym tak ważnych elementów, jakimi są wpisane w naturę ludzką potrzeby duchowe oraz odwieczne pytania metafizyczne, na które odpowiedź może przynieść tylko wiara. Odrzucając rygorystyczny racjonalizm doby oświecenia, KUL powtarza za swoim najwybitniejszym wykładowcą św. Janem Pawłem II, że wiara i rozum nawzajem się uzupełniają” – napisał prezydent.

Dodał również, że lubelska uczelnia kształci nie tylko teologów i filozofów, ale także m.in. prawników, ekonomistów, biologów, socjologów.

„Jestem przekonany, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mając za sobą dekady zmagań z komunistyczną opresją, a następnie z charakterystyczną dla lat 90. anomią i sporami dotyczącymi podstawowych pojęć, dysponuje szerokim instrumentarium intelektualnym i bogactwem doświadczeń praktycznych, dzięki którym z powodzeniem będzie odpowiadał na wyzwania współczesnego świata” – stwierdził w liście Andrzej Duda.

Podczas piątkowych obchodów święta patronalnego KUL wręczono odznaczenia państwowe oraz dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich.

APW, PAP