logo

Białostockie Centrum Onkologii chce utworzyć uroonkologiczny unit

Piątek, 11 czerwca 2021 (16:50)
Aktualizacja: Piątek, 11 czerwca 2021 (16:57)

Wielodyscyplinarne, koordynowane podejście do leczenia pacjentów z rakiem prostaty czy pęcherza moczowego będzie podstawą leczenia takich chorych w tworzonym przez Białostockie Centrum Onkologii uroonkologicznym unicie.

Rozmawiali o tym dzisiaj specjaliści z różnych ośrodków w kraju na konferencji w BCO o spersonalizowanej opiece nad pacjentem z nowotworami urologicznymi.

– Mamy świadomość, że choroby onkologiczne wymagają skoordynowanej, interdyscyplinarnej opieki, dlatego tworzymy Uroonco Unit, w którym lekarze różnych specjalności, czyli urolodzy, onkolodzy, onkolodzy radioterapeuci, patomorfolodzy, będą pochylać się nad pacjentem wspólnie, żeby wybrać i zaproponować pacjentowi najlepszą formę leczenia – powiedziała wicedyrektor BCO ds. medycznych dr Dorota Kazberuk.

Wicedyrektor dodała, że system unitu już działa, odbywają się konsylia lekarskie, podczas których dokładnie analizowana jest sytuacja danego pacjenta i podejmowane decyzje, ustalana konkretna droga leczenia i harmonogram. Pacjent ma swojego koordynatora.

Na razie w BCO jest pododdział urologiczny, który działa od września 2020 r. Na pododdziale i w poradni przyjmowanych jest coraz więcej pacjentów. Unit powstanie, gdy będą spełnione kryteria formalne. Wtedy będzie się to też wiązać z dodatkowymi środkami z NFZ. Jeszcze nie wiadomo, kiedy formalnie to się stanie. Kazberuk dodała, że przedtem trzeba się do tego przygotować, nauczyć stosować wszystkie wymagane dla unitu procedury, a to wymaga czasu.

AB, PAP