logo

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Czwartek, 22 lipca 2021 (15:54)
Aktualizacja: Czwartek, 22 lipca 2021 (16:13)

Od 23 do 30 lipca absolwenci szkół podstawowych mają czas na potwierdzenie woli uczenia się w szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikowali.

Aby to zrobić, muszą złożyć w szkole oryginały świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dzisiaj szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki. W poprzednich latach harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Zasady postępowania rekrutacyjnego są takie jak w poprzednich latach. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej musi przygotować wniosek, na którym określa listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od tej najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie.

Wniosek należało składać w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego uzupełnić go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnić także o oryginał lub kopię zaświadczenia.

Od 23 do 30 lipca do godziny 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

AB, PAP