logo

MRiRW: Rolnicy będą mogli zrefundować część wydatków na bioasekurację

Czwartek, 22 lipca 2021 (20:35)
Aktualizacja: Czwartek, 22 lipca 2021 (20:51)

Od 6 sierpnia do 27 sierpnia producenci utrzymujący świnie będą mogli złożyć wnioski na refundację połowy wydatków, jakie ponieśli na bioasekurację – poinformował resort rolnictwa.

Ministerstwo przekazało, że rolnicy mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50 proc. wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na: zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Dodano, że wnioski będzie można złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie Agencji.

Ministerstwo poinformowało, że do wniosku o udzielenie wsparcia trzeba będzie dołączyć: faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie, lub kopie umów-zleceń albo o dzieło dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie.

AB, PAP