logo

MF: Samorządy dostaną środki na działania edukacyjne

Wtorek, 14 września 2021 (12:20)
Aktualizacja: Wtorek, 14 września 2021 (12:32)

Do 16 września resort finansów przekaże samorządom informacje o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne. 

„Ministerstwo Finansów do 16 września 2021 r. przekaże jednostkom samorządu terytorialnego informacje o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu »Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego«” – poinformowano w komunikacie resortu finansów.

MF dodało, że ta jednorazowa transza zostanie przekazana samorządom do 17 września 2021 r. 

AB, PAP