logo

Rozporządzenie ws. zakazu noszenia mundurów podczas zgromadzeń

Piątek, 24 września 2021 (07:27)
Aktualizacja: Piątek, 24 września 2021 (09:50)

W Dzienniku Ustaw opublikowano w czwartek przygotowane przez MON rozporządzenie dotyczące zakazu noszenia mundurów wojskowych lub jego części m.in. przez uczestników strajków, demonstracji i zgromadzeń. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Zakaz używania określonych wzorów mundurów lub ich części, dotyczyć będzie – jak przesądzono w regulacji – osób uczestniczących w przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes Sił Zbrojnych – uczestników strajków, demonstracji, manifestacji i zgromadzeń mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych.

Zakaz dotyczyć będzie również osób uczestniczących w zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny, biorących udział w działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego, lub w działaniach, które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia.

Zakaz noszenia mundurów wojskowych lub jego części obejmie także osoby uczestniczące w działaniach mających na celu naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego oraz w przedsięwzięciach mających na celu publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.

Przepisy – jak zaznaczali na etapie prac legislacyjnych ich autorzy – nie wpłyną na sprzedaż elementów umundurowania wycofanego z sił zbrojnych, nadal taki ubiór będzie wolno nosić jako strój rekreacyjny. MON podnosiło, że precyzyjne określenie katalogu przypadków, w których używanie umundurowania będzie zabronione, powoduje, że regulacja nie wpłynie na możliwość noszenia mundurów lub ich części przez osoby używające ich w celach rekreacyjnych, np. wędkarzy czy myśliwych.

Zmiana przepisów to odpowiedź m.in. na informacje, że członkowie stowarzyszeń sprzeciwiających się pandemicznym obostrzeniom i akcji szczepień występują w umundurowaniu Wojska Polskiego, przez co zdarza się, że są brani za żołnierzy.

APW, PAP