logo

Opolskie: Ponad 14 mln zł czeka na młodych bezrobotnych

Czwartek, 14 października 2021 (15:08)
Aktualizacja: Czwartek, 14 października 2021 (15:36)

W listopadzie rozpoczną się pierwsze nabory dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat, którzy chcą otrzymać dotację z urzędu pracy na uruchomienie własnej działalności – poinformował dzisiaj dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski

Podczas konferencji prasowej dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski poinformował, że od listopada rozpocznie się nabór do udziału w projekcie „POWER dla młodych – wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności”.

„Projekt zakłada nie tylko bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale także szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności oraz wsparcie pomostowe” – przekazał dyrektor. Według szacunków urzędu dzięki dotacjom, na które przeznaczono ponad 14 mln zł, w regionie powinno powstać około 450 nowych podmiotów gospodarczych.

Projekt, adresowany do osób w wieku 18-29 lat i zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, jest realizowany przez WUP w Opolu przy udziale wszystkich powiatowych urzędów pracy w regionie. Projekty adresowane są do osób w wieku od 18 do 29 lat, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni. Według wyliczeń urzędu średnia wartość udzielonej dotacji na osobę wyniesie około 26 tys. zł.

AB, PAP