logo

WHO: Wzrost liczby zgonów na gruźlicę

Czwartek, 14 października 2021 (20:43)
Aktualizacja: Czwartek, 14 października 2021 (21:45)

Liczba osób, które zmarły na gruźlicę, wzrosła na świecie po raz pierwszy od 10 lat – poinformowała  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Stało się tak głównie dlatego, że mniej osób zbadano i skierowano na leczenie, ponieważ środki zostały przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19.

W swym wstępnym raporcie WHO podała, że w 2020 roku na gruźlicę zmarło 1,5 mln osób, co stanowi wzrost w stosunku do 1,4 mln śmiertelnych ofiar tej choroby w 2019 roku. W ubiegłym roku zdiagnozowano gruźlicę u znacznie mniejszej liczby osób – 5,8 mln wobec 7,1 mln przypadków rok wcześniej.

WHO szacuje również, że około 4 mln osób cierpi na gruźlicę, ale nie zostały jeszcze zdiagnozowane. Gruźlica jest uleczalna, jeśli zostanie odpowiednio wcześnie stwierdzona. Kraje o największej liczbie przypadków gruźlicy to Indie, Chiny, Indonezja, Filipiny, Nigeria, Bangladesz i RPA.

WHO zwraca uwagę na fakt, że inwestycje na rzecz walki z gruźlicą zmniejszyły się na świecie i stwierdziła, że globalne wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia liczby osób dotkniętych tą chorobą „wydają się coraz bardziej poza zasięgiem”.

AB, PAP