logo

Wzywamy Białoruś do zaprzestania używania niewinnych ludzi do cynicznych gier

Wtorek, 23 listopada 2021 (19:23)
Aktualizacja: Wtorek, 23 listopada 2021 (19:36)

Stanowczo wzywamy Białoruś do zaprzestania używania niewinnych ludzi do cynicznych gier politycznych i przestrzegania prawa międzynarodowego – powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas debaty wysokiego szczebla nt. przemytu ludzi.

Podczas debaty na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Szczerski zaprezentował stanowisko Polski oraz państw bałtyckich.

– Niestety przez ostatnie kilka miesięcy zaobserwowaliśmy coraz większą skalę tego niepokojącego zjawiska (przemytu ludzi - PAP) dotykającą szczególnie narażone grupy przy granicy z Unią Europejską. Co bardziej martwiące, te działania, równoznaczne z przemytem lub handlem ludźmi, są prowadzone przez państwo: są organizowane i wykonywane przez białoruskie władze – powiedział ambasador.

Jak stwierdził, Białoruś „zwabia” tysiące ludzi do podjęcia podróży „do lepszej przyszłości”, dając im wizy i inkasując wysokie opłaty, a potem prowadząc ich do granicy, by ją nielegalnie przekroczyli. Dodał, że tylko w październiku polskie władze zarejestrowały ponad 17 tys. takich prób.

JG, PAP