logo

Radni Częstochowy staną w obronie "okna życia"?

Czwartek, 28 lutego 2013 (08:38)
Aktualizacja: Czwartek, 28 lutego 2013 (09:31)

Dzisiaj sesja Rady Miasta Częstochowy podejmie decyzję w sprawie obrony „okna życia”.

Początek sesji o godz. 9.00. Projekt stanowiska powinien być rozpatrywany po godz. 12.00.

„Rada Miasta Częstochowy wyraża zaniepokojenie propozycją zakazu funkcjonowania na terenie Unii Europejskiej tzw. Okien Życia, zgłaszaną przez Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stoimy na stanowisku, że w dyskusji o przyszłości Okien Życia najważniejszym argumentem powinno być życie ludzkie” – czytamy w stanowisku Rady Miasta Częstochowy. W projekcie znajduje się także apel do organów administracji państwowej o prawną ochronę „okien życia” w Polsce. „Zobowiązujemy Prezydenta Miasta Częstochowy do przekazania niniejszego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi, posłom do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego oraz parlamentarzystom ziemi częstochowskiej” – napisał w stanowisku radny Marcin Maranda, pomysłodawca inicjatywy.

Częstochowskie „okno życia” znajduje się przy Domu Małych Dzieci im. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego prowadzonym przez siostry służebniczki przy ul. św. Kazimierza 1.

„Okna życia” to miejsca, gdzie matka będąca w trudnej sytuacji może anonimowo pozostawić swoje  dziecko. Ratują one życie niemowląt w całej Europie.

IK