logo

Senat zajmie się SKOK-ami

Środa, 3 kwietnia 2013 (09:28)
Aktualizacja: Środa, 3 kwietnia 2013 (09:41)

Nowelizacja ustawy o SKOK-ach dotycząca zwiększenia bezpieczeństwa wkładów oraz informacja ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego na temat konsolidacji i prywatyzacji branży chemicznej - są wśród punktów rozpoczynającego się dziś dwudniowego posiedzenia Senatu.

Nowe przepisy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych mają zwiększyć bezpieczeństwo wkładów zdeponowanych w kasach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zmianami w ustawie dotyczącej zwrotu producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zmiany dostosowują polskie przepisy do unijnych.

IK, PAP