logo

Orlen z dofinansowaniem UE

Czwartek, 18 kwietnia 2024 (12:14)
Aktualizacja: Czwartek, 18 kwietnia 2024 (12:24)

62 mln euro bezzwrotnego wsparcia z UE otrzymał realizowany przez Orlen projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. Dofinansowanie obejmie budowę w Polsce 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru i instalacji produkcji „zielonego”, odnawialnego wodoru – podał koncern.

Jak poinformował dziś Orlen, Komisja Europejska opublikowała wyniki kolejnego naboru w ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility, który ogłosiła Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). 42 projekty otrzymały dotacje na łączoną kwotę 424 mln euro, przy czym projekty zakładające budowę infrastruktury do tankowania wodoru – ponad 120 mln euro; z tego połowa to dofinansowanie dla projektu realizowanego przez polski koncern multienergetyczny.

„Realizowany przez Orlen projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro. Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych w różnych regionach Polski, a także budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii” – podkreślił koncern. Zaznaczył, że uzyskane wsparcie „to największy grant w historii instrumentu Łącząc Europę w obszarze wodoru”.

EKO, PAP