logo

Podlaskie: Migranci ukryli się w pociągu towarowym z Białorusi do Polski

Poniedziałek, 17 czerwca 2024 (10:19)
Aktualizacja: Poniedziałek, 17 czerwca 2024 (10:23)

Czterech migrantów próbowało nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski, ukrywając się w pociągu towarowym. Próbę udaremnili funkcjonariusze KAS z kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy (woj. podlaskie); cudzoziemcy zostali przekazani Straży Granicznej.

Migranci ukryli się w dwóch wagonach z keramzytem. „Mężczyźni ukrywali się w tzw. węglarkach, przysypani cienką warstwą kruszywa” – poinformował dziś podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Wszyscy cudzoziemcy zostali przekazani funkcjonariuszom z placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. Rzecznik Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że zatrzymani mają 21-29 lat i są obywatelami Algierii.

Jeden z nich w 2020 roku otrzymał w Belgii decyzję o wydaleniu oraz zakaz wjazdu na okres 10 lat. Powodem decyzji było uznanie go za winnego kradzieży domowej przy użyciu przemocy i groźby. Ponadto w 2018 roku sąd w Brugge skazał tego mężczyznę na 8 miesięcy więzienia.

Według ustaleń SG Algierczyk ubiegał się o ochronę międzynarodową w Holandii, której decyzja była odmowna. 

Wobec całej czwórki Algierczyków wszczęto postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Wszyscy otrzymali zakazy wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres 5 lat. Do czasu opuszczenia terytorium Polski – decyzją sądu – zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

EKO, PAP