logo

UOKiK nałożył kary

Poniedziałek, 5 czerwca 2023 (18:59)
Aktualizacja: Poniedziałek, 5 czerwca 2023 (19:42)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył odpowiednio 2,9 mln i 2,3 mln zł kary na Polski Związek Motorowy i Ekstraligę Żużlową w związku z ustaleniem przez te organizacje maksymalnych stawek wynagrodzeń zawodników.

Decyzja nie jest prawomocna. Władze Ekstraligi zapowiedziały, że będą odwoływać się od decyzji UOKiK.

„EŻ kategorycznie nie zgadza się z decyzją i zarzutami stawianymi przez Prezesa UOKiK ani z wysokością nałożonych kar pieniężnych. UOKiK nie wziął pod uwagę ani specyfiki sportu żużlowego ani obowiązków i uprawnień związków sportowych w zakresie organizacji rozgrywek. UOKiK pominął także okoliczność, iż PZM jest nadzorowany przez Ministra Sportu i Turystyki, który to organ nie stwierdził nigdy żadnych uchybień w relacjach między PZM a EŻ. Ekstraliga nie zawarła też porozumienia z PZM ograniczającego konkurencję pomiędzy klubami w zakresie kontraktowania zawodników, ponieważ liczba zawieranych kontraktów klubów z zawodnikami systematycznie rośnie” – przekazano w komunikacie.

 

AB, PAP