logo

Portugalia oszczędza na płacach budżetówki

Sobota, 13 października 2012 (10:17)

W 2011 r. Portugalia wydała najmniej od 1995 r. na pensje pracowników sfery publicznej. Stanowiły one zaledwie 11,3 proc. PKB tego kraju. Rok wcześniej wydatki na wynagrodzenia w portugalskiej sferze publicznej stanowiły 14,5 proc. PKB.

W 2011 r. z portugalskiego budżetu zostało wypłacone na pensje pracownicze łącznie 19,4 mld euro. Średnie wynagrodzenie w sferze publicznej wynosiło 1500 euro i było wyższe o blisko 47 proc. wobec przeciętnej miesięcznej wypłaty w sektorze prywatnym tego kraju.

Według kierownictwa Krajowego Instytutu Statystycznego w Lizbonie (INE) zanotowane w ubiegłym roku wydatki państwa na płace w sferze publicznej mogą być uznane nawet za najniższe w historii Portugalii ze względu na brak dokładnych statystyk.

- Pełne dane o środkach przeznaczanych na wypłaty dla pracowników z państwowego budżetu na tle wartości PKB zbierane są przez nasz instytut dopiero od 1995 r. - wyjaśniła Alda Carvalho z INE.

Zdaniem statystyków, najskromniejszym pod względem wydatków Portugalii na wynagrodzenia w sferze publicznej będzie bieżący rok. - W 2012 r. zlikwidowano wypłatę 13. i 14. pensji dla osób zatrudnionych na państwowych posadach - przypomniała Carvalho.

Z szacunków INE wynika, że w Portugalii systematycznie spada też wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych w skali rodzin. Ubiegłoroczne łączne zarobki członków rodzin osiągnęły poziom podobny jak w 2000 r. Na jedno gospodarstwo domowe przypadało co miesiąc około 2111 euro.

IK, PAP