logo

Polska przeciwna nowemu rozporządzeniu UE

Piątek, 7 grudnia 2012 (21:01)

Polska sprzeciwia się nowemu rozporządzeniu UE, które reguluje prawa majątkowe tzw. związków partnerskich zawartych przez obywateli różnych krajów. Wiceminister sprawiedliwości tłumaczył w Brukseli, że Konstytucja RP nakazuje promocję małżeństw.

W Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów sprawiedliwości państw UE poświęcone m.in. propozycji dwóch rozporządzeń Komisji Europejskiej, by ustanowić unijne zasady dotyczące praw majątkowych w małżeństwach i zarejestrowanych związkach partnerskich zawartych przez obywateli różnych państw. Chodzi m.in. o zasady określające podział wspólnego majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków lub partnerów.

Występujący w imieniu Polski podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Michał Królikowski mówił, że Polska jest w stanie zaakceptować wytyczne prezydencji cypryjskiej w sprawie rozporządzenia dotyczącego związków małżeńskich, ale już nie rozporządzenia dotyczącego układów partnerskich.

- Powodem jest krajowe uregulowanie konstytucyjne, które wprowadza obowiązek pozytywny dla państwa promocji małżeństwa jako podstawowego sposobu regulowania stosunków rodzinnych. Z tego powodu Polska od samego początku zajmuje sceptyczne stanowisko w stosunku do projektu rozporządzenia o związkach partnerskich - powiedział Królikowski podczas publicznej, otwartej dla mediów debaty w Radzie UE.

Oprócz Polski także przedstawiciele Słowacji i Rumunii  mówili sceptycznie o rozporządzeniu o tzw. związkach partnerskich.

MM, PAP