logo

UE: KE upomina sześć krajów za zbyt daleko idące ograniczenia w podróżowaniu

Wtorek, 23 lutego 2021 (15:09)

Komisja Europejska wysłała listy z upomnieniem do sześciu krajów członkowskich za zbyt surowe restrykcje dotyczące podróżowania w związku z pandemią koronawirusa – poinformował rzecznik KE ds. praworządności Christian Wigand.

– Komisja wysłała listy do sześciu krajów UE – Belgii, Finlandii, Danii, Niemiec, Węgier i Szwecji – wyrażając swoje zaniepokojenie. Kraje te stosują ostrzejsze restrykcje dotyczące przyjazdów lub wyjazdów z ich terytorium, niż zostało to uzgodnione – powiedział Wigand na konferencji prasowej w Brukseli.

– Podkreślamy w tych pismach, że ograniczenia wolnego poruszania się nie mogą być dyskryminujące i muszą być proporcjonalne [do sytuacji – PAP]. Wzywamy państwa członkowskie do lepszego dostosowania swoich środków do rekomendacji, które zostały wspólnie uzgodnione – dodał rzecznik, wyrażając nadzieję, że problem zostanie rozwiązany bez konieczności podejmowania przez Komisję kroków prawnych.

APW, PAP