logo

UE: Stacje elektrycznego ładowania pojazdu co 60 km

Wtorek, 4 października 2022 (21:34)
Aktualizacja: Środa, 5 października 2022 (08:04)

W krajach UE samochody powinny mieć możliwość elektrycznego ładowania co 60 km i tankowania wodoru co 100 km – takie stanowisko zajęła we wtorek komisja transportu Parlamentu Europejskiego.

Komisja Transportu i Turystyki PE przyjęła projekt mandatu negocjacyjnego w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych 36 głosami za, przy dwóch przeciw
i sześciu wstrzymujących się.

Europosłowie wyrazili zgodę na ustalenie minimalnych obowiązkowych krajowych celów w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócenie się
do krajów UE o przedstawienie do 2024 roku planu,
w jaki sposób to osiągnąć.

Zgodnie z przyjętym tekstem do 2026 roku co najmniej
co 60 km wzdłuż głównych dróg UE należałoby rozmieścić elektryczne stacje ładowania samochodów.

Europosłowie sugerują również utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych dróg UE
w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej
(co 100 km w przeciwieństwie do co 150 km) i zrobienie tego szybciej (do 2028 roku w porównaniu do 2031).

Użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi powinni mieć możliwość łatwego płacenia. Cena powinna być wyświetlana za kWh lub za kg,
być przystępna i porównywalna. Posłowie chcą również, aby do 2027 roku powstał unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych, który będzie dostarczał informacji o czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach.

AB, PAP