logo

Barroso "grozi" Węgrom

Piątek, 12 kwietnia 2013 (18:53)
Aktualizacja: Piątek, 12 kwietnia 2013 (19:59)

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zagroził  Węgrom wszczęciem procedury o naruszenie prawa unijnego. Powód to budząca kontrowersje nowelizacja węgierskiej konstytucji, która – zdaniem KE – może naruszać demokratyczne zasady UE.

Barroso wysłał list do premiera Węgier Viktora Orbána, w którym napisał, że wstępna analiza prawna uchwalonej w marcu przez parlament w Budapeszcie czwartej poprawki do konstytucji potwierdza obawy, iż nowelizacja ta nie jest zgodna z prawodawstwem UE, a szczególnie z zasadami rządów prawa.

Gdy prowadzona przez służby KE analiza prawna zostanie zakończona, Komisja "podejmie konieczne kroki, aby wszcząć procedury o naruszenie prawa" – poinformowano w komunikacie. Barroso zaapelował do Orbána i jego rządu, by "w zdecydowany i jednoznaczny sposób" wyszedł naprzeciw tym obawom. "To bez wątpienia jest w interesie Węgier i całej UE" – napisał Barroso.

Czwarta poprawka do węgierskiej konstytucji ogranicza m.in. uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego i daje parlamentowi prawo do decydowania, które organizacje wyznaniowe zostaną przez państwo węgierskie uznane za Kościoły. Komisja Europejska i Rada Europy badają, czy nowelizacja nie narusza zasad demokracji.

Premier Orbán wielokrotnie odpierał krytykę i zarzuty, jakoby poprawka naruszała zasady demokracji obowiązujące w UE.

IK, PAP