logo

Polska będzie się tłumaczyć

Czwartek, 25 kwietnia 2013 (21:22)

Komisja Europejska poprosiła Polskę o wyjaśnienia, dlaczego narusza unijne prawo, uniemożliwiając obywatelom innych krajów UE przystąpienie do partii politycznych.

Prośba o wyjaśnienia to wstępny etap wszczynanych przez KE postępowań o łamanie prawa UE przeciwko państwom członkowskim.

Rzecznik KE ds. sprawiedliwości Mina Andreeva przypomniała, że publikując w 2010 roku raport o obywatelstwie UE, Komisja Europejska ogłosiła, iż jej intencją jest zapewnienie, by obywatele Unii mogli w pełni korzystać z przysługujących im praw wyborczych, uczestniczyć w życiu politycznym wspólnoty, w której mieszkają, a w szczególności, by „mogli należeć i tworzyć partie polityczne w krajach swego zamieszkania”.

– Krajowe ustawy, które tego zakazują, uważane są za sprzeczne z unijnym prawem, bo w ich świetle obywatele UE (mający obywatelstwo innego kraju Unii niż kraj zamieszkania) nie mogą korzystać z prawa do kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich na takich samych zasadach jak obywatele państwa zamieszkania, co gwarantuje art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu UE – wyjaśniła.

Obowiązująca w Polsce ustawa o partiach politycznych stanowi, że „członkami partii politycznych mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat”.

IK, PAP