logo

Trwa spotkanie NATO – Ukraina

Niedziela, 2 marca 2014 (19:04)

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, zwołane w Brukseli w związku z napiętą sytuacją na Krymie, zakończyło się w niedzielę po blisko pięciu godzinach obrad. Około godz. 18.00 zaczęło się spotkanie komisji NATO – Ukraina.

Rezultatem spotkania ambasadorów państw Sojuszu jest wspólne oświadczenie na temat działań militarnych Rosji na Krymie. Treść dokumentu zostanie jednak opublikowana dopiero w najbliższych godzinach.

Według źródeł dyplomatycznych, jak na razie jest mało prawdopodobne, by Sojusz podjął stanowcze decyzje w związku z kryzysem na Krymie, w tym, aby zdecydował się na zamrożenie dialogu w ramach Rady NATO – Rosja (NRC). W 2008 roku, gdy rosyjskie wojska weszły do Gruzji, NATO zdecydowało się na zamrożenie kontaktów z Rosją, ale krok ten nie okazał się skutecznym środkiem nacisku na Moskwę. Współpracę w ramach NRC wznowiono po półtora kroku.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Polska miała zabiegać o zwołanie posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w formacie ministrów spraw zagranicznych. Część państw Sojuszu była temu przeciwna.

Niedzielne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej nie odbywało się w trybie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, czego chciały m.in. Polska i Litwa. Artykuł ten stanowi, że strony traktatu „będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron”.

Rada Północnoatlantycka jest najwyższym organem decyzyjnym NATO, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, a jej obradom przewodniczy sekretarz generalny. Na jej forum przeprowadzane są m.in. konsultacje w sprawie bezpieczeństwa.

MM, PAP

Aktualizacja 2 marca 2014 (21:56)