logo
logo

Zdjęcie: / -

Młodość dla Kościoła

Piątek, 15 września 2017 (20:59)

14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, minęło dziesięć lat od wejścia w życie motu proprio Ojca Świętego Benedykta XVI Summorum Pontificum, przypominającego, że kapłani mogą odprawiać Mszę w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i nigdy nie była ona zakazana.

Z tej okazji doroczna pielgrzymka dziękczynna Populi Summorum Pontificum (Ludu Summorum Pontificum) w roku 2017 odbywa się właśnie w tym terminie. Rozpoczęło ją sympozjum na Uniwersytecie Papieskim Angelicum, zatytułowane Motu Proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI: nowa młodość dla Kościoła.

– Uważam, że Summorum Pontificum jest najdonioślejszym osiągnięciem pontyfikatu Benedykta XVI – mówi „Naszemu Dziennikowi” prof. Roberto de Mattei, obecny na sympozjum. – Ponieważ dokument ten nie tylko daje wolność celebrowania w rycie tradycyjnym, lecz również ustala, że ryt tradycyjny, tradycyjna Msza Święta nigdy nie była i nigdy nie może być zakazana. Jest to afirmacja wartości Tradycji Kościoła. A czym jest Tradycja? Jest to wieczyste Magisterium. Oznacza to, że Papieże nie mogą wymyślać, tworzyć nowych dogmatów, nowych rytów, nowych Liturgii, lecz muszą podporządkować się temu wieczystemu nauczaniu. Muszą uznać, że jest coś ważniejszego od nich samych, a tym czymś jest wieczyste Magisterium, czyli doktrynalna i liturgiczna Tradycja Kościoła – dodaje prof. de Mattei.

Udostępniać wiernym bogactwa wieczystego dziedzictwa Kościoła

Pielgrzymów z całego świata powitał o. Vincenzo M. Nuara OP, moderator Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum i kapelan stowarzyszenia Giovanni e Tradizione, organizacji zrzeszającej młodzież zafascynowaną tradycyjną Liturgią. Wyraził radość z owoców papieskiego motu proprio, widocznych w ciągu mijającego dziesięciolecia. Wspomniał zmarłego niedawno śp. ks. kard. Carlo Caffarrę, który zamierzał uczestniczyć w pielgrzymce i miał odprawić tradycyjną Mszę Świętą przy Konfesji św. Piotra.

JE ks. abp Guido Pozzo, sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei, wygłosił konferencję pt. Summorum Pontificum po dziesięciu latach: podsumowanie i perspektywy.

– To wydarzenie jest powodem wielkiej radości i wdzięczności Panu Bogu za dziesięć lat motu proprio Summorum Pontificum. Należy je pojmować w ciągłości z wcześniejszymi staraniami i pracami Komisji Ecclesia Dei. Prace te muszą być kontynuowane, należy rozpowszechniać, rozwijać i udostępniać wiernym bogactwa wieczystego dziedzictwa Kościoła, a przez to przyczyniać się do pojednania liturgicznego w sercu Kościoła. Musi to czynić nie tylko Komisja Ecclesia Dei, ale wszystkie instytucje kościelne – powiedział w przerwie „Naszemu Dziennikowi” JE ks. abp Guido Pozzo. 

Ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Doktryny Wiary i przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, zatytułował swoje wystąpienie Dogmat i Liturgia. Podkreślił, jak ważne jest godne i piękne sprawowanie Tajemnic Bożych dla właściwego ich rozumienia, dla właściwej postawy wobec Majestatu Bożego i dla wiernego formowania i przekazywania wiary.

Ksiądz Marino Neri zaprezentował monografię pokonferencyjną z poprzedniego, IV Sympozjum na temat Summorum Pontificum, które odbyło się w roku 2015.

Misterium powtarzalności

Opat klasztoru benedyktyńskiego NMP w Fontgombault, w którym m.in. uwieczniono na zdjęciach Mszę Świętą Wszechczasów sprawowaną przez Benedykta XVI jeszcze jako kardynała, Dom Jean Pateau OSB przedstawił Owoce Summorum Pontificum w życiu monastycznym i kapłańskim.

Niemiecki pisarz i publicysta Martin Mosebach w wystąpieniu zatytułowanym Święta rutyna: misterium powtarzalności mówił o stratach, jakie przyniosły pospiesznie, bez należytego szacunku i zrozumienia czynione „unowocześnienia” w tekstach liturgicznych. Przywołał m.in. przykłady potrójnych powtórzeń (Kyrie eleison, Christe eleison) obecnych w tradycyjnej Mszy Świętej, które stanowią „oddanie wieczności za pomocą narzędzi dostępnych nam w tym świecie”, a które zostały obcesowo usunięte jako „zbędne”. Wyraził też radość i wdzięczność, że Liturgię Wszechczasów w całym jej bogactwie i pięknie możemy wciąż w Kościele przeżywać.

W Liturgii oddajemy cześć Bogu

W sesji popołudniowej wystąpił ks. kard. Robert Sarah z konferencją pt. Milczenie a prymat Boga w Liturgii Świętej. Podkreślał, że nie wolno popadać w antropocentryzm, że Liturgia Święta nie może też być autocelebracją zgromadzenia. W Liturgii nie chodzi o człowieka ani o wspólnotę zgromadzonych, ale o cześć oddawaną Bogu. Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreślał, że trzeba przywrócić Bogu należne centralne miejsce. W tym celu konieczne jest wyeliminowanie z Liturgii hałasu.

– Hałas zabija modlitwę, oddala od Boga. Boga możemy odnaleźć tylko, gdy nauczymy się trwać w ciszy – mówił ks. kard. Sarah. Kardynał podkreślał też wagę gestów adoracji: przyklęknięcia, ukłonu, znaku krzyża, a także orientacji kapłana sprawującego Liturgię versus Deum. – Ten kierunek nie jest zastrzeżony dla starego rytu. Jest dozwolone i wręcz pożądane, aby versus Deum zwrócili się także księża odprawiający według Mszału Pawła VI – zaznaczył ks. kard. Sarah.

Ksiądz kardynał rozwiał też obawy wiernych wywołane jego niedawną wypowiedzią o wzajemnym wzbogacaniu się obu form rytu rzymskiego. – Interpretacja, jakoby chodziło o stworzenie jakiejś Mszy hybrydowej, a potem zakazanie Mszy tradycyjnej, jest całkowicie przeciwna moim intencjom. Oświadczam, że Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nie zamierza wprowadzać ani autoryzować takich posunięć – podkreślił ks. kard. Sarah.

Mons. Markus Graulich, podsekretarz Papieskiej Rady tekstów prawnych, wystąpił z odczytem pt. Od indultu do uniwersalnego prawa Kościoła: kanoniczna lektura Summorum Pontificum. Sympozjum zakończył wykład dr. Ettore Gotti Tedeschi, dawnego prezesa Instytutu Dzieł Religijnych, o „Ekonomii” Liturgii.

Dzień zakończyły uroczyste Nieszpory, które w pobliskim kościele św. Marka przy Piazza Venezia odprawił ks. abp Georg Ganswein, prefekt Domu Papieskiego i osobisty sekretarz Benedykta XVI.

Pielgrzymi wzięli w piątek udział w Drodze Krzyżowej w pobliżu Koloseum, prowadzonej przez Instytut Dobrego Pasterza, oraz we Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim, którą w bazylice Santa Maria Sopra Minerva odprawił przełożony generalny Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, ks. Gilles Wach.

Punktem kulminacyjnym pielgrzymki będzie w sobotę tradycyjna Msza św. pontyfikalna w Bazylice św. Piotra, przy konfesji Księcia Apostołów, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele Chiesa Nuova, procesją ulicami Rzymu i uroczystym wejściem do watykańskiej bazyliki. Wszystko to w sobotę przed południem. Mszę tę miał odprawić śp. kard. Carlo Caffarra. Wobec jego nagłej śmierci Mszę św. odprawi abp Guido Pozzo, a egzekwia za duszę zmarłego kard. Raymond Leo Burke. Chór poprowadzi maestro Aurelio Porfiri.

Po raz ostatni w tym roku pielgrzymi spotkają się w niedzielę, 17 września, o godz. 11.00 na Mszy tradycyjnej w powierzonym Bractwu Kapłańskiemu św. Piotra kościele Santissima Trinita dei Pellegrini, którą odprawi o. Dominique-Marie de Saint-Laumer, przełożony generalny Bractwa Saint-Vincent-Ferrier.

Ewa M. Małecka, Rzym

NaszDziennik.pl