logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: www.terrasanta.net/ Internet

Pokój i pojednanie priorytetem

Poniedziałek, 21 stycznia 2013 (11:28)

Troska o budowanie pokoju i pojednania oraz zacieśnienie współpracy ekumenicznej – to dwa kierunki pracy, jakie wyznaczył sobie nowy patriarcha katolickich Koptów w Egipcie Ibrahim Isaac Sidrak.

Przyznał on, że chrześcijanie muszą na nowo odnaleźć swe miejsce w tym kraju, gdzie widać coraz większe negatywne wpływy islamu z Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki Perskiej – wyjaśnia Radio Watykańskie.

– W sytuacji niepewności i lęku o przyszłość kluczowym słowem wydaje się  dla nas pojednanie – wskazał patriarcha. Dlatego też właśnie ten aspekt pracy znalazł się w jego patriarchalnym motcie: „W Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nam zaś przekazując słowo jednania”. Patriarcha katolickich Koptów w Egipcie podkreślił ponadto, że mimo negatywnych zmian, jakie zachodzą w tym afrykańskim kraju, gdy chodzi o dialog z islamem, chrześcijanie nie mogą sami zamykać się w gettach. Według niego, takimi miejscami są m.in. kluby sportowe otwarte jedynie dla chrześcijan. – W ten sposób nie bronimy naszej tożsamości, tylko zatracamy wolność i otwartość przynależne uczniom Chrystusa – zauważył patriarcha Sidrak. 

Zaznaczył on, że „znakiem czasu danym od Boga”, gdy chodzi o przyszłość relacji ekumenicznych w Egipcie, jest wybranie prawosławnego bp. Tawadrosa na koptyjskiego papieża. – Otwierają się teraz przed nami nowe perspektywy, gdy chodzi o dialog – podkreśla patriarcha Sidrak, wskazując, że Egipt bardzo potrzebuje wspólnego świadectwa chrześcijan.

Watykańska rozgłośnia zauważa, że nowy patriarcha katolickich Koptów nie dramatyzuje zarazem, gdy chodzi o ataki na wyznawców Chrystusa. – Islamscy imamowie ogłosili przed świętami Bożego Narodzenia, że grzechem dla muzułmanów będzie składanie nam życzeń. Przyniosło to odwrotny skutek, bo wielu ludzi, składając chrześcijanom życzenia, chciało zarazem pokazać, że nie popierają linii fundamentalistów – podkreślił. 

IK

NaszDziennik.pl