logo
logo

Zdjęcie: Phil Whitehouse/ Licencja: CC BY 2.0/ Flickr

Polscy misjonarze w świecie

Sobota, 4 stycznia 2020 (09:28)

– Według danych z 1 października 2019 r. na misjach pracuje 1903 polskich misjonarzy (o 101 mniej niż w ubiegłym roku) – podaje o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Wyjaśnia, że nasi misjonarze są stosunkowo młodzi. Średnia wieku wśród nich wynosi 53 lata. 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzony jest Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Ojciec Szymczycha informuje, że w ciągu ostatniego roku zmarło 28 polskich misjonarzy i misjonarek. A ze względu na wzrost powołań w krajach misyjnych wycofano niektórych misjonarzy do innych posług. Niektórzy natomiast przeszli na emeryturę; a inni – schorowani wrócili do Polski. Znaczna liczba misjonarzy po zakończeniu umowy misyjnej przeszła do duszpasterstwa w Polsce lub w Europie.

Sekretarz Komisji Misyjnej dodaje, że w obecnym roku odnotowaliśmy w Polsce spadek powołań misyjnych wśród duchowieństwa. Diecezje i zgromadzenia misyjne z powodu spadku powołań nie wysyłają ich wcale albo wysyłają pojedyncze osoby. Rozwija się natomiast wolontariat misyjny, w szczególności dzięki takim zgromadzeniom zakonnym, jak klawerianki, salezjanie, pallotyni, kombonianie, werbiści i orioniści, oraz dzięki organizacjom i misyjnym wspólnotom.

Polscy misjonarze – wyjaśnia o. Szymczycha – coraz częściej zostają biskupami i pełnią odpowiedzialne funkcje w Apostolacie Biblijnym, w mediach, posługują w seminariach duchownych, w formacji laikatu i innych apostolatach. Nadal jednak potrzeby misyjne są znacznie większe niż możliwości ich zaspokojenia.

W Afryce i na Madagaskarze jest 730 polskich misjonarzy i misjonarek, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 766; w Ameryce Północnej – 17; w Azji – 328 i w Oceanii – 62. W sumie – 1903.

JG, KAI

NaszDziennik.pl