logo
logo

Zdjęcie: catholic.by/ -

Modlitwa o powrót

Niedziela, 13 września 2020 (15:05)

Wierni Mińska zgromadzili się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Modlili się o zaprzestanie prześladowania Kościoła na Białorusi i możliwość powrotu do kraju pasterza abp. Tadeusza Kondrusiewicza.

Miejscem wspólnotowej modlitwy był kościół Najświętszej Trójcy (św. Rocha) na Złotej Górce w Mińsku. 

– Inicjatywa nabożeństwa, wspólnotowej modlitwy o zaprzestanie prześladowania Kościoła na Białorusi, wyszła od wiernych. Tradycyjnie odprawiamy Drogę Krzyżową podczas Wielkiego Postu w Wielką Środę. Z powodu obowiązujących wówczas obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa, nie odbyła się. Wraz z moimi parafianami postanowiłem, że odbędzie się teraz, w tym bardzo trudnym czasie dla Białorusi, dla całego tutejszego Kościoła katolickiego – mówi ks. kanonik Jurij Sańko proboszcz parafii Najświętszej Trójcy (św. Rocha) na Złotej Górce w Mińsku, który pełni też funkcję sekretarza prasowego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.

Na nabożeństwie, które odbyło się w piątek wieczorem, zgromadziło się kilkaset wiernych, przybyli z wszystkich katolickich parafii Mińska. Obecni byli też ludzie innych wyznań, aby w ten sposób wyrazić solidarność z doświadczanym represjami, ze strony białoruskich władz, Kościołem katolickim.

Rozważając stacje drogi krzyżowej przeszli na złotogórski cmentarz. Modlili się o to, aby zaprzestano prześladowania Kościoła na Białorusi, żeby do kraju mógł wrócić ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylowski. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi przed dwoma tygodniami, chcąc z terytorium Polski przekroczyć granicę z Białorusią, nie został wpuszczony do swojego kraju, którego jest obywatelem. Służby celne, jako powód podały unieważnienie paszportu metropolity przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi. Alaksandr Łukaszenka prezydent Białorusi oświadczył, że abp Tadeusz Kondrusiewicz jest na białorusko-rosyjskiej liście osób z zakazem wjazdu.

Bezprawne restrykcje dotknęły ks. abp Tadeusza Kondrusiewicza, po tym, gdy metropolia mińsko-mohylowski zdecydowanie przeciwstawił się sprzecznym z prawem działaniom białoruskiej milicji.

Gdy funkcjonariusze OMON zablokowali drzwi do katolickiego kościoła św. Szymona i Heleny w Mińsku (tzw. Czerwonego Kościoła) wydał oświadczenie. Napisał w nim wówczas m.in.  „[…] jako Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi deklaruję zdecydowany protest przeciwko bezprawnym działaniom struktur władzy, których misją jest ochrona podstawowych praw obywateli, w tym prawo do wolności wyznania i nie ingerowania w ich realizację, gwarantowane przez ustawodawstwo Republiki Białoruś”. W wydanym pod koniec sierpnia oświadczeniu ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz wskazał, że Kościół katolicki na Białorusi wzywa do pojednania i dialogu w celu rozwiązania bezprecedensowego konfliktu społeczno-politycznego w tym kraju.

Na rozpoczęcie Drogi Krzyżowej, Mszy św. w kościele na Złotej Górce w Mińsku, przewodniczył ks. bp Jurij Kasabutsky wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej, który podkreślił, że nielegalny zakaz powrotu ks. abp Tadeusza Kondrusiewicza jest ciosem dla całej wspólnoty katolickiej Białorusi.

– Modlimy się za niego i nie tracimy nadziei, że nasz arcypasterz powróci z wygnania, aby ponownie być z nami – mówił ks. bp Jurij Kasabutsky w homilii. – Będziemy podążać drogą Zbawiciela modląc się o wolność Kościoła na Białorusi, o powrót naszego metropolity, o sprawiedliwość, dobro i pokój w naszym kraju – podkreślał.

Kościół na Białorusi trwa na modlitwie o pokojowe zakończenie trudnej sytuacji w państwie i o zaprzestanie prześladowań wobec katolików. Przykładem narastających represji wobec Kościoła katolickiego jest fakt, że na początku września władze kraju zakazały posługi na Białorusi polskiemu misjonarzowi ks. Jerzemu Wilkowi proboszczowi w parafii w Woropajewie w diecezji witebskiej. Nie podając żadnych przyczyn.

W dniach od 11 do 14 bm. na Białorusi z wizytą przebywa Sekretarz Stanu ds. Stosunków Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, ks. abp Paul Richard Gallagher. Spotkał się m.in. z Ministrem Spraw Zagranicznych Białorusi.

– Obecność delegacji z Watykanu w naszym kraju jest bardzo ważna w obecnej sytuacji. Wierzymy w to, że pokaże ona niezależność Kościoła od państwa, że przyczyni się do powrotu z wygnania naszego Pasterza. Mamy nadzieję, że w tej sprawie Stolica Apostolska wyda komunikat. Modlimy się, aby ta wizyta przyniosła owoce powrotu pokoju na Białorusi – mówi ks. kanonik Jurij Sańko. 

 

Małgorzata Bochenek

NaszDziennik.pl