logo
logo

Zdjęcie: Małgorzata Pabis/ Inne

10 lat Sieci Bakhita

Sobota, 4 września 2021 (09:00)

Aktualizacja: Sobota, 4 września 2021 (09:28)

W nocy z piątku na sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Sieć Bakhita dziękowała Bogu za dziesięć lat istnienia.

Zebranych w świątyni powitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomniał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku: „[...] nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tutaj, do łagiewnickiego Sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest «Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy» (por. 2 Kor 1, 3)”. – Przychodzimy dziś do Jezusa Miłosiernego, bo Miłosierdzie jest źródłem nadziei i „Miłosierdzie daje życie”. Przychodzimy na czuwanie uwielbienia z okazji 10-lecia istnienia Sieci Bakhita – mówił i dodawał: – Towarzyszy nam dziś św. Józefina Bakhita, patronka tego dzieła, siostra uniwersalna, ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości... Pochodziła z Sudanu... Towarzyszą nam też Dzwony Nadziei... Jeden z nich trafi do Ugandy, do Sanktuarium Męczenników w Munyonyo...

Rektor łagiewnickiego Sanktuarium przypomniał także słowa, jakie wypowiedział Jan Paweł II w homilii wygłoszonej podczas kanonizacji Świętej, 1 października 2000 roku: „W dzisiejszym świecie tysiące kobiet nadal pada ofiarą niesprawiedliwości, nawet w rozwiniętych, nowoczesnych społeczeństwach. W św. Józefinie Bakhicie dostrzegamy wspaniałą rzeczniczkę prawdziwej emancypacji. Historia jej życia nie skłania do biernego oporu, ale budzi zdecydowaną wolę skutecznego działania w celu uwolnienia dziewcząt i kobiet od ucisku i przemocy oraz przywrócenia im godności, tak aby mogły w pełni korzystać ze swoich praw”.

– Niech Bóg bogaty w miłosierdzie błogosławi temu dziełu na kolejne lata i udziela wszelkich łask tym, którzy go prowadzą – powiedział rektor.

W ramach czuwania nocnego jego uczestnicy wysłuchali świadectw, wysłuchali konferencji i adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Czuwanie zakończyło się o godzinie trzeciej Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Sekcja do Spraw Przeciwdziałania Współczesnym Formom Niewolnictwa i Pomocy Ofiarom przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych działa od 2011 roku. Na stronie internetowej Sieci Bakhita czytamy: „Jesteśmy międzyzakonną siecią współpracy i wsparcia, stworzoną w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy pokrzywdzonym w wyniku tego procederu. Członkami ogólnopolskiej Sieci Bakhita są osoby należące do różnych zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń, a także świeccy oddani tej sprawie. Wśród nich są osoby bezpośrednio pracujące z ofiarami handlu ludźmi, pracujące w różnego rodzaju instytucjach pomocowych oraz osoby zaangażowane w szeroko rozumianą prewencję i działalność edukacyjno-profilaktyczną”.

Małgorzata Pabis

NaszDziennik.pl