logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Ksiądz biskup Śmigiel u grobu Jana Pawła II

Czwartek, 14 października 2021 (16:21)

Aktualizacja: Czwartek, 14 października 2021 (17:12)

O stałej aktualności nauczania św. Jana Pawła II i potrzebie wprowadzania go w życie mówił 14 października biskup toruński.

Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel przewodniczył Eucharystii sprawowanej przez drugą grupę biskupów polskich odbywających wizytę ad limina przy grobie Świętego Papieża w kaplicy św. Sebastiana w bazylice watykańskiej.

Biskup toruński nawiązał do czytanego wcześniej fragmentu Ewangelii (Łk 11,47-54), w którym Pan Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie. Zauważył, że ludzie ci dobrze znali Prawo i byli biegli w jego interpretacji, a jednak to oni usłyszeli słowa przestrogi: „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali”. Ksiądz biskup Śmigiel przypomniał, że „rzeczywiście wielu proroków posłanych przez Boga zostało zamordowanych, i to wcale nie zawsze przez pogan i nie przez ludzi pozbawionych wiedzy, nie przez barbarzyńców, ale często przez ludzi, którzy uważali się za elitę swojego czasu”. Przypomniał, że przykładów takiego postępowania jest wiele, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Zauważył, że chociaż pozornie uczeni w Prawie oddawali cześć tym prorokom, budując im grobowce i pomniki, to w rzeczywistości woleli, by byli oni martwi, pogrzebani oraz aby ich słowa zostały zapomniane. – Co więcej, oni będą dalej zabijać i prześladować ludzi posłanych przez Boga, w tym samego Pana Jezusa, a także niektórych proroków i apostołów Kościoła, i tak historia powtarza się nieustannie – powiedział kaznodzieja.

Biskup toruński zauważył, że prawdziwe intencje i zamiary tych, którzy są adresatami Jezusowego „biada”, oddaje ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii: „Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie”. Zauważył, że mądrość przynagla do tego, aby pytać w celu odkrycia prawdy. Jednak nienawiść każe stawiać podstępne pytania i nie po to, by odkryć prawdę i czegoś się dowiedzieć, lecz aby skompromitować i zniszczyć drugiego człowieka. –Dzisiejsi apostołowie również muszą być przygotowani na to, że niekiedy ktoś będzie nastawał na nich i gwałtownie będzie pytał nie po to, by dojść do prawdy, ale aby pochwycić ich na słowie – stwierdził.

Kaznodzieja przypomniał, że Pan Jezus posyłając apostołów, przekazał im, jak mają postępować. Zapowiedział im również trudności i kryzysy, a jednocześnie dodał otuchy: „Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was” (Mt 10,19-20). – Zapewne najważniejsze, aby w godzinie próby nie stracić wiary i nadziei oraz zawsze myśleć o Bogu – powiedział ks. bp Śmigiel, cytując słowa św. Tomasza à Kempis, który wskazywał: „ubiegaj się, aby Pan Bóg był zawsze z tobą we wszystkim, co czynisz, miej dobre sumienie, a Bóg cię zawsze obroni. Kogo Bóg raczy wspierać, temu niczyja przewrotność zaszkodzić nie może”.

Ksiądz biskup Śmigiel podkreślił, że przykładem takiej pięknej postawy był święty Jan Paweł II, który zawsze był wierny Bogu, zawierzył Maryi i Bogu oddał swoje życie. Tak było, kiedy przemawiał do milionów i prowadził z miłością Łódź Piotrową. – Takie świadectwo zostawił także, kiedy dźwigał krzyż cierpienia i choroby – przypomniał biskup toruński.

Kaznodzieja zaznaczył, że jedną z wartości pamięci o naszych przodkach w wierze i bohaterach naszej wiary, męczennikach jest to, że ukazują oni, iż klęski dobra są tylko pozorne, a ostatecznie zawsze zwyciężają prawda i dobro.

Nawiązując do licznych pomników św. Jana Pawła II w Polsce i na całym świecie, ksiądz biskup Śmigiel zaznaczył, że powinny być one okazją do żywej pamięci o jego życiu, nauczaniu i posłudze. – Przypomnienia i ciągłego wprowadzania w życie domaga się nauczanie Świętego Jana Pawła II w Kościele, o rodzinie i małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny wspartym łaską sakramentu. Nauczanie o świętości życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, jego przesłanie społeczne, a szczególnie jego ustawiczne wołanie o pokój na całym świecie. Pamiętamy też o jego trosce o powołania do małżeństwa chrześcijańskiego, życia konsekrowanego i do kapłaństwa. Nigdy tych słów Jana Pawła II nie zapominajmy i wprowadzajmy je w życie – powiedział biskup toruński na zakończenie swej homilii.

 

AB, KAI

NaszDziennik.pl