logo
logo

Zdjęcie: Sławomir Jagodziński/ Nasz Dziennik

O godne przyjmowanie Eucharystii

Czwartek, 4 listopada 2021 (11:35)

Biskupi z USA przygotowali dokument „Tajemnica Eucharystii w życiu Kościoła”.

„Osoba, która przyjmuje Komunię Świętą będąc w stanie grzechu śmiertelnego, nie tylko nie otrzymuje łaski sakramentu, lecz popełnia grzech świętokradztwa, nie okazując czci należnej Ciału i Krwi Chrystusa” – takie sformułowanie znajduje się w projekcie dokumentu, nad którym będą dyskutowali biskupi katoliccy USA. W dniach 15-18 listopada spotkają się oni w Baltimore na jesiennym plenarnym posiedzeniu Episkopatu.

Jak informuje agencja CNA, projekt dokumentu zatytułowany „Tajemnica Eucharystii w życiu Kościoła” nie zawiera wyraźnej wzmianki o odmawianiu sakramentu politykom, których działania są sprzeczne z nauką Kościoła w sprawie obrony życia ludzkiego. Skupia się natomiast na znaczeniu nauczania o prawdziwej obecności Pana Jezusa w Eucharystii oraz Eucharystii jako narzędziu ewangelizacji. W 26-stronicowym projekcie brakuje kryteriów, kiedy można odmówić katolikowi przyjęcia Eucharystii.

Projekt dokumentu wyjaśnia różnice między grzechami powszednimi a śmiertelnymi i mówi, że katolik w stanie grzechu śmiertelnego nie powinien przyjmować Eucharystii, dopóki nie pójdzie do spowiedzi i nie otrzyma sakramentalnego rozgrzeszenia. Przypomina, że „istnieją jednak pewne grzechy, które rozrywają komunię z Bogiem i Kościołem”. „Jak konsekwentnie naucza Kościół, osoba, która przyjmuje Komunię Świętą będąc w stanie grzechu śmiertelnego, nie tylko nie otrzymuje łaski sakramentu, lecz popełnia grzech świętokradztwa, nie okazując czci należnej Ciału i Krwi Chrystusa” – wyjaśnia dokument. Stwierdza, że „przyjęcie Komunii Świętej pociąga za sobą komunię z Kościołem w tym widzialnym wymiarze” i ponownie przytacza tekst dokumentu biskupów USA z 2006 roku dotyczącego katolików w życiu publicznym.

„Gdyby katolik w życiu osobistym lub zawodowym świadomie i uporczywie odrzucał określone doktryny Kościoła, lub świadomie i uporczywie odrzucał jego definitywne nauczanie w kwestiach moralnych, to jednak poważnie osłabiłby swoją komunię z Kościołem” – przypomniano. Zaznaczono, że „przyjęcie Komunii Świętej w takiej sytuacji nie byłoby zgodne z naturą celebracji eucharystycznej, tak więc osoba taka powinna się powstrzymać od przystępowania do sakramentu”.

JG, KAI

NaszDziennik.pl