logo
logo

Zdjęcie: twitter.com/Tomasz1989, fot. Jan Rzepka/ Inne

Rzymskie Dni św. Jana Pawła II

Piątek, 2 czerwca 2023 (21:35)

Aktualizacja: Sobota, 3 czerwca 2023 (12:03)

Jak pisał już  TUTAJ naszdziennik.pl, w środę 31 maja w auli Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy dotyczącej organizacji wydarzenia naukowego – Dni Jana Pawła II w Rzymie.

Celem wydarzenia jest upamiętnienie osoby Papieża Polaka, przypomnienie i lepsze poznanie jego nauczania oraz zastosowanie go do współczesnych sytuacji.

Porozumienie zawarto  pomiędzy kościołem i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie, reprezentowanym przez rektora ks. dr. Pawła Ptasznika, a Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, reprezentowanym przez rektora ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrałę, oraz Fundacją Watykańską Jana Pawła II, reprezentowaną przez administratora ks. dr. Dariusza Giersa.
Celem Dni Jana Pawła II w Rzymie jest upamiętnienie osoby Papieża Polaka, przypomnienie i lepsze poznanie jego myśli i nauczania, zastosowanie ich do współczesnych sytuacji oraz rozpowszechnienie jego spuścizny w środowisku akademickim w Rzymie, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych uczelni Kościoła katolickiego.

Sygnatariuszom listu intencyjnego udało się osobiście zaprosić już kilka rzymskich uczelni do współorganizowania wydarzenia. Spotkano się z władzami: Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum, Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża i Papieskiego Uniwersytetu Angelicum. W najbliższych dniach planowane są podobne rozmowy z rektorami pozostałych uczelni. Odbyło się również spotkanie z polskimi wykładowcami, którzy pracują na wyżej wspomnianych uniwersytetach.

„Zależy nam, by tematyka Dni inspirowana była charakterystycznymi wątkami nauczania Jana Pawła II,
a sama inicjatywa by zaangażowała przede wszystkim młodych ludzi. Odbędzie się seria konferencji na różnych uniwersytetach oraz wspólne wydarzenia. Ponadto zaprosimy studentów i doktorantów do napisania artykułów na temat nauczania Jana Pawła II. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone możliwością odczytania ich na konferencji i opublikowania w czasopiśmie naukowym. Chcielibyśmy zorganizować także wydarzenia kulturalne, takie jak koncert czy wystawy. Proponowane są dwie daty: 18-22 marca lub 15-19 kwietnia 2024 roku” – mówi ks. Paweł Ptasznik.

Z inicjatywą Dni Jana Pawła II w Rzymie wyszedł kościół św. Stanisława B.M. przy via delle Botteghe Oscure 15
i zaprosił do współpracy w pierwszej kolejności Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundację Jana Pawła II w Watykanie. Projekt nawiązuje do podobnego wydarzenia naukowego, które od 2006 roku jest organizowane przez wyższe uczelnie i inne placówki naukowe z Krakowa oraz z innych miejscowości województwa małopolskiego, w tym przez wspomniany już Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

„Będzie to doskonała okazja do współpracy z uczelniami papieskimi, upamiętnienia nauczania Jana Pawła II
i odczytania go na nowo. To był motyw, który zainspirował Dni, które rozpoczęły się zaraz po jego śmierci. To okazja, by zwrócić się do młodych ludzi, używając ich języka.
W Krakowie rozpoczęto też publikację Opera omnia, zaczynając od pracy doktorskiej Karola Wojtyły. Teraz nadszedł czas, aby przełożyć to doświadczenie na środowisko akademickie w Rzymie” – podkreśla ks. Robert Tyrała, rektor Papieskiego Uniwersytetu w Krakowie.

„Temat, datę, szczegółowy plan, ostateczną listę organizatorów oraz skład Komitetu Honorowego, Komitetu Organizacyjnego i Biura Organizacyjnego Dni Jana Pawła II w Rzymie chcielibyśmy przedstawić w listopadzie br.” – przekazał ks. Dariusz Giers.

APW, Stanisław Nocuń, radiomaryja.pl

NaszDziennik.pl