logo
logo

Zdjęcie: / Inne

Patron dnia – Najświętsza Maryja Panna Bolesna

Piątek, 15 września 2023 (07:52)

Aktualizacja: Piątek, 15 września 2023 (08:04)

Święto Siedmiu Boleści Maryi czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym, ile raczej historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Papież św. Pius X ustalił obchodzenie tego święta na 15 września.

Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2,34-35).
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-14).
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2,43-45).
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają).
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27,32-50; Mk 15,20b--37; Łk 23,26-46; J 19,17-30).
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42).
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42).

Jest sprawą niezaprzeczalną, że Maryja wiele wycierpiała jako Matka Zbawiciela.


Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała cierpień na widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, należy wymienić siedmiu założycieli zakonu serwitów (w. XIII), św. Bernardyna ze Sieny (+ 1444), bł. Władysława z Gielniowa (+ 1505), św. Pawła od Krzyża, założyciela pasjonistów (+ 1775), i św. Gabriela Perdolente, który sobie obrał imię zakonne Gabriel od Boleści Maryi (+ 1860).

APW, brewiarz.pl

NaszDziennik.pl