logo
logo

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Uniwersytet Biblijny w Telewizji Trwam

Czwartek, 27 września 2012 (06:06)

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny rozpoczyna działalność w Telewizji Trwam. Prowadzić go będzie Dzieło Biblijne im bł. Jana Pawła II. Uroczysta inauguracja odbędzie się w najbliższą sobotę w Kielcach z udziałem wybitnego biblisty ks. kard. Gianfranco Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury.

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny to projekt przewidziany na lata. Bardzo wymowny jest czas, kiedy rozpoczyna swoją działalność. Pierwszy wykład telewizyjny odbędzie się w dzień fatimski - w sobotę, 13 października br. Będzie to dokładnie dwa dni po tym, jak uroczyście w Kościele katolickim zainaugurowany zostanie Rok Wiary. - To będzie nasz, wraz z dyrekcją Telewizji Trwam, skromny, a jednak wymagający wielkiego wysiłku wielu biblistów wkład w przeżywanie Roku Wiary - podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Zwraca uwagę na potrzebę analizowania Słowa Bożego i szerzenia go we współczesnym świecie, bo ono oświeca, oczyszcza, nawraca i przemienia człowieka. - Głównym celem wykładów będzie wyjaśnianie tekstów Pisma Świętego, aby stawało się ono chlebem dla naszych dusz, aby w naszym codziennym życiu umacniało wiarę - zaznacza ks. prof. Witczyk. Wyraża nadzieję, że dzięki Telewizyjnemu Uniwersytetowi Biblijnemu w wielu sercach wiara, która może została uśpiona, pogrzebana pod ciężarem grzechów, złych nałogów, zaniedbań, zostanie pobudzona.

Jednocześnie dzięki Telewizji Trwam ukazany zostanie potencjał polskich biblistów, którzy będą się dzielić posiadaną wiedzą ze wszystkimi. - Dzięki Uniwersytetowi każdy będzie miał przywilej korzystania z bogactwa wiedzy ludzi, którzy tak dużo czasu i energii poświęcili na zgłębianie tajemnic Pisma Świętego, Słowa Bożego - mówi "Naszemu Dziennikowi" o. Zdzisław Klafka CSsR z Radia Maryja. - Dzięki tej inicjatywie poszerza się zakres tego, co już jest podejmowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam w dziedzinie ewangelizacji - dodaje. Wykłady będą emitowane w Telewizji Trwam na żywo w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca, przez cały rok, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipca i sierpnia) w godz. 10.00-11.00.

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny to odpowiedź na apel Ojca Świętego Benedykta XVI zawarty w posynodalnej adhortacji "Verbum Domini". Papież zaprasza do tego, aby Ewangelia była przybliżana nie tylko w kościołach, ale aby wielki skarbiec, jakim jest Pismo Święte, otwierać również przed ludźmi poprzez środki społecznego przekazu. Ojcowie Redemptoryści odpowiadają na to zaproszenie, aby poprzez Telewizję Trwam dzielić się Słowem Bożym przy wykorzystaniu nowoczesnych technik medialnych. Ojciec Święty w "Verbum Domini" pisze, że Biblia jest kodem kulturowym, a więc pozwala zrozumieć głębię kultury chrześcijańskiej i nie tylko. - Jak mówi Papież, Biblia wnosi podstawowe wartości antropologiczne i filozoficzne w życie świata, stąd też każdy człowiek, który chce być obywatelem Europy, obywatelem świata, winien mieć dobre rozeznanie w tym kodzie kulturowym, jakim jest Pismo Święte - podkreśla ks. prof. Witczyk.

Powołane zostały cztery "katedry" - zespoły biblistów, które poprowadzą wykłady w czterech kategoriach tematycznych: teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, trudne pytania do Biblii, egzegeza wybranych fragmentów Pisma Świętego, wykłady z zakresu historii archeologii i geografii Ziemi Świętej. Każdy wykład będzie się kończył zachętą do lektury, z których większość zostanie zamieszczona w internecie na stronie Dzieła Biblijnego. Profesorowie podawać będą także tytuły książek dla pragnących jeszcze bardziej pogłębić konkretny temat. W Telewizyjny Uniwersytet Biblijny zaangażowani będą najlepsi bibliści polscy, cieszący się wielkimi osiągnięciami naukowymi.

Uroczysta inauguracja Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego odbędzie się w sobotę w Kielcach. Msza św. na rozpoczęcie jego działalności odprawiona zostanie o godz. 10.00 w kościele seminaryjnym pw. Świętej Trójcy. Inaugurując działalność Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, gość z Watykanu ks. kard. Gianfranco Ravasi wygłosi wykład na temat "Biblijna tożsamość chrześcijanina w świecie współczesnym". Uroczystości transmitować będą Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Małgorzata Bochenek

Nasz Dziennik