logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / -

Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nasze serca

Sobota, 23 maja 2015 (04:23)

Módlmy się za Ojczyznę! Dziewiąty dzień nowenny do Ducha Świętego.

Pan Jezus, zapowiadając zesłanie Ducha Świętego, powiedział, że będzie On największym darem dla wierzących. Wielkość tego daru wynika z tego, że nie jest On czymś dodanym z zewnątrz do życia ludzkiego, ale od wewnątrz wnika w serce człowieka. Dlatego potrzebuje Go każdy człowiek. Doświadczenie chrześcijańskie potwierdza, że dar Ducha Świętego jest udzielany w Kościele za pośrednictwem sakramentów, przede wszystkim za pośrednictwem sakramentu bierzmowania. Dlatego w przededniu Pięćdziesiątnicy chcemy wyrazić wdzięczność za to najwznioślejsze wylanie Ducha Świętego, którego może dostąpić człowiek i dzięki któremu może wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej.
Modlimy się więc, abyśmy umieli dowartościować sakrament bierzmowania w naszym życiu i abyśmy dzięki jego zbawczej mocy dojrzewali w wierze, nadziei i miłości.
Duchu Święty, światło Boże,
Uwieńcz wielkie dzieło Słowa;
Niech nad światem jasne zorze
Rozpłomieni światłość nowa.
Niech przybrane Boże dzieci
Jedność uczuć łączy szczera,
Niech w nich bratnią tkliwość nieci
Miłość, która nie umiera.
Spal swym żarem pleśń pogaństwa,
Jad zawiści i niezgody,
Zwiąż braterstwem wrogie państwa,
Ludy, szczepy i narody.
Niech ustaną krwawe wojny,
Grabież, ucisk, gwałt, pożoga,
Niech odetchnie świat spokojny,
Sławiąc dar miłości Boga.
Ty, coś jeden w sercach wielu,
Bądź jedności wszechogniwem,
Świat miłości, Stworzycielu,
Stwórz miłości tchnieniem żywym
W znoju walki, broń od zguby,
W smutkach – zlej pociechy zdroje,
Po ziem krańce, Gościu luby,
Prosim, przyjdź królestwo Twoje.
W błogie prawdy prowadź wrota
Tych, co dotąd trwali w błędzie,
Niech się spełni serc tęsknota,
Niech pieśń szczęścia zabrzmi wszędzie.
Krwi Chrystusa ziść nam plony,
Skrusz na wieki win obroże,
I bądź zawsze pochwalony, Duchu Boże.

W. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja.
O. Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę.

Alleluja.

Módlmy się. Boże, który przez misterium Pięćdziesiątnicy uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

ks. prof. Janusz Królikowski

Nasz Dziennik