logo
logo

Zdjęcie: arch./ -

Serce pokorne

Czwartek, 4 czerwca 2015 (19:18)

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień drugi.

Pan Jezus w swoim nauczaniu nie powiedział wiele o swoim Sercu, bo raczej ukazywał je czynami. Święty Augustyn wielokrotnie podkreślał, że zasadniczym wyrazem pokory Syna Bożego stało się przyjęcie ludzkiego ciała w tajemnicy wcielenia. Pan majestatu przyjął słabość ciała i wszystkie jego ograniczenia. Dopełnieniem pokory wcielenia stało się uniżenie Chrystusa, które przeżył w czasie swojej męki i śmierci. Wydarzenia te pokazują dogłębnie, że pokora Chrystusa ma wyraźny rys uniżenia, przez które zbliża się do człowieka, staje się na jego miarę, wychodzi mu naprzeciw, aby niejako wziąć go za rękę i poprowadzić do siebie. Czyny Chrystusa znaczące całe Jego życie są jakby uszczegółowieniem tej wewnętrznej postawy. Dlatego też Chrystus, dokonując jakby autoprezentacji swojego Serca, powiedział, iż jest On „cichy i pokornego serca” (Mt 11,29).

Mówiąc o pokorze Chrystusa promieniującej z Jego Serca, nie można zapomnieć, że wyrażając się w uniżeniu, ma ona na celu ukazanie Prawdy Bożej i skłonienie człowieka do życia prawdą. Nie dokona się autentyczna przemiana życia społecznego, jeśli w naszych postawach nie będzie więcej uniżenia się wyrastającego z prawdy o nas samych, którą kształtuje odniesienie do Boga jako Pana i Króla wszystkich oraz odniesienie do bliźnich jako braci, czyli ludzi równych nam pod każdym względem.

Modlitwa:

Panie Jezu cichy i pokornego Serca, zachwyć nas tymi cnotami i przymiotami, które promieniują z Twojego przyjścia do nas w ludzkim ciele i do których przeżywania nas zachęcasz, abyśmy stawali się autentycznymi ludźmi, którzy tworzą wspólnotę braterską wokół siebie, a w ten sposób uczestniczą w budowaniu cywilizacji prawdy i miłości. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

ks. prof. Janusz Królikowski

Nasz Dziennik