logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Serce świadczące

Piątek, 5 czerwca 2015 (03:12)

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień trzeci.

W świetle nauczania Chrystusa jawi się jako oczywiste, że poznanie prawdy i jej wewnętrzne przyjęcie domaga się świadczenia. Apostołowie, poznawszy Chrystusa i doświadczywszy Jego boskości, zostają wezwani do tego, aby być świadkami po krańce ziemi (Dz 1,8), czyli mają potwierdzać swoim słowem, swoim życiem i swoimi czynami to, co poznali i czego doświadczyli. Prawdy nie można ukryć pod korcem, ale trzeba ją głosić na dachach. Przykładem tego związku prawdy i świadectwa jest sam Chrystus. On, który wyszedł od Ojca jako „pełen prawdy”, jest Tym, który świadczy. Wobec Piłata i jego cynicznych pytań Jezus stwierdza bardzo jednoznacznie: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Dokonał tym stwierdzeniem podsumowania swojego życia i wyrażenia jego specyfiki, mającej stać się punktem odniesienia dla uczniów.

Otwarty bok Jezusa jest wymownym potwierdzeniem, że Jego Serce jest Sercem świadczącym – od początku do końca.

Papież Paweł VI powiedział słynne zdanie, że „świat dzisiejszy bardziej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że są świadkami”. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z głębokiej słuszności tej wypowiedzi. Potrzebujemy dzisiaj serc świadczących, to znaczy serc, w których prawda i czyny stanowią jedną całość, wzajemnie przenikają się ze sobą, nawet za cenę doznania ran, bólu, przebicia serca. Potrzebujemy serc świadczących w każdej dziedzinie życia – od rodziny do wielkiej polityki. Jeśli żywimy pragnienia cywilizacji prawdy i miłości, to nie urzeczywistni się ona inaczej, jak tylko na gruncie wymownego i przekonanego świadectwa, które jest możliwe.

Modlitwa:

Najświętsze Serce Jezusa, które jesteś Sercem świadczącym, w którym splatają się słowo i czyny, potwierdzając Twoją jedność życia, zapal nas do życia świadczącego, w którym splecie się wiara i życie, aby świat mógł usłyszeć Twój głos i przyjąć Twoją boskość, a tym samym uczestniczyć w budowaniu cywilizacji prawdy i miłości. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nasz Dziennik