logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

zdjęcie

Zdjęcie: arch./ -

Pierwszy piątek miesiąca

Piątek, 5 czerwca 2015 (10:18)

Zapraszamy do podjęcia tego szczególnego nabożeństwa.

WARUNKI:

Przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca.

W każdy czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca zamieszczamy rozważanie, które może być pomocą w pierwszopiątkowym rachunku sumienia przed spowiedzią. Dziś wyjątkowo w piątek.


Jak czcimy rodziców?

Pierwszopiątkowy rachunek sumienia

Gdy mówimy o sercu człowieka, to od razu mamy na myśli relacje, które dzięki niemu zostają nawiązane. Przez serce człowiek wyraża i kształtuje swoje odniesienie do innych ludzi. Zarazem jakie jest serce człowieka, takie są jego odniesienia. Mówimy więc o dobrym sercu, sercu otwartym, ale też o sercu twardym, niemiłosiernym itd.

Gdy mówimy o Sercu Jezusa, mamy to samo na myśli – odnosimy się do Niego jako źródła relacji. Mówimy o Sercu miłującym nas, o Sercu współczującym, o Sercu bolejącym nad naszymi grzechami, o Sercu czekającym na grzeszników. Serce Jezusa w najwyższym stopniu możemy powiązać z czwartym przykazaniem i powiedzieć, że jest Ono wzorem odnoszenia się do naszych bliskich, do rodziców, do rodzeństwa, do krewnych, a także do wspólnoty, w której żyjemy. Stawiamy więc sobie pytania o nasze serce w podstawowych naszych relacjach:
– Jakie mamy serce dla naszych rodziców?
– Jak odnosimy się do rodzeństwa?
– Jak kształtujemy więzi rodzinne?
– Czy rozumiemy, że podstawą wspólnoty jest „jakość” naszego serca?
– Czy mamy serce otwarte na sprawy Ojczyzny?

ks. prof. Janusz Królikowski

Nasz Dziennik