logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Serce cierpliwe

Poniedziałek, 8 czerwca 2015 (20:21)

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień szósty.

Wśród przymiotów Bożych, o których mówi się niemal od samego początku, jest cierpliwość. Niejednokrotnie cierpliwość występuje w ścisłym związku z miłosierdziem. Autor Księgi Mądrości zwraca się do Boga: „Ty zaś, Boże nasz, jesteś dobry i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim” (15,1). Cierpliwość Boża wyraża się w tym, że w obliczu grzechu powstrzymuje się On od gniewu i zemsty. Stąd mowa, że jest „nieskory do gniewu” (Jon 4,2).

W Ewangeliach nie ma wprawdzie wprost mowy o cierpliwości Jezusa, ale patrząc na Jego nauczanie, na zawartą w nim przychylność względem grzesznika i zapewnienie o tym, że Bóg ciągle powstrzymuje swój gniew, widzimy wyraźnie, że On sam jest znakiem cierpliwości Boga i jest cierpliwością. Dlatego św. Piotr może powiedzieć: „On jest cierpliwy w stosunku do was” (1 P 3,9). Cierpliwość przenikająca słowa i czyny Chrystusa jest znakiem, że cierpliwe jest przede wszystkim Jego Serce, w którym ta postawa się rodzi, a w ten sposób jest naszym wzorem. Nie przypadkiem św. Paweł, mówiąc o przymiotach, którymi powinna promieniować miłość chrześcijanina, mówi o cierpliwości (1 Kor 13,4). Cierpliwość należy okazywać wszystkim (1 Tes 5,14; Jk 5,7-11). Cierpliwość to postawa, która nie pozwala reagować złem na zło, a więc i poddać się złu.

Cierpliwość jest kluczową cnotą, która służy relacjom międzyludzkim, ponieważ zachowuje od agresji i przemocy, nie dopuszcza do gwałtownych działań, utrwala przychylność względem innych, stara się formować do wybierania dobra i unikania zła. Podstawą cywilizacji chrześcijańskiej jest cierpliwość, która zachęca do większego dobra we wzajemnych relacjach. Niczego nie rozwiązują takie czy inne konwencje i promulgowane prawa. Cywilizacja prawdy i miłości domaga się pierwszeństwa formacji zmierzającej właśnie do prawdy i miłości przed rygoryzmem prawnym, który jest tylko manifestacją chęci zemsty i gniewu.

Modlitwa:
Najświętsze Serce Jezusa, cierpliwe względem każdego z nas, powstrzymujące się od gniewu i zemsty, ucz nas nieustannie, że zło zwycięża się dobrem, a nie siłowymi naciskami i straszeniem innych, a w ten sposób naśladuje się Twoją pedagogię względem grzesznika, a przy tym buduje cywilizację prawdy i miłości. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

ks. prof. Janusz Królikowski

Nasz Dziennik