logo
logo

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Pozostańcie wierni prawdzie

Środa, 7 listopada 2012 (02:15)

Z JE ks. abp. Claudio Marią Cellim, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, rozmawia Agnieszka Gracz

Do Watykanu przybyła pielgrzymka słuchaczy Radia Maryja, telewidzów Telewizji Trwam oraz czytelników "Naszego Dziennika". Przez to pielgrzymowanie w Roku Wiary wyrażamy naszą miłość i modlitwę za Ojca Świętego...

- Tak, znam wasze media i wiem o waszym spotkaniu z Ojcem Świętym. Wiem też, że ks. kard. Tarcisio Bertone będzie przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. Piotra dla Rodziny Radia Maryja. Chciałbym powiedzieć tak: bądźcie zdolni zawsze mówić prawdę, bądźcie zdolni zawsze mówić prawdę o Bogu i o człowieku, bądźcie zawsze zdolni dialogować z innymi. Ten, który kroczy obok nas, może zawsze każdego z nas czymś wzbogacić. Życzę wam dobrej pracy.

Na niedawnym synodzie biskupów na temat nowej ewangelizacji poruszono kwestię znaczenia środków społecznego komunikowania. Czy odniesiono się także do cyfryzacji mediów w kontekście misji Kościoła?

- Kościół czuje i widzi, jak środki społecznego komunikowania odgrywają ważną rolę w dzisiejszym świecie. Prawdą jest też, że wiarę przekazuje się w osobistym spotkaniu z osobistym świadectwem, ale prawdą jest również, że środki społecznego komunikowania z możliwościami, jakie mają, oferują Kościołowi wielkie możliwości w przekazie ewangelicznego przesłania. W ostatnim czasie doszło do dynamicznego rozwoju nowych technologii. Kościół ma świadomość, że te media są instrumentem głoszenia Ewangelii. Ale wraz z nowymi technologiami pojawia się również coś nowego, innego. Nie są one już tylko instrumentem, ale dają początek, kreują środowisko, w którym żyją ludzie współcześni. Jest to również świadomość, jaką posiada Kościół. Jan Paweł II jako pierwszy Papież miał świadomość ich znaczenia. W swoich ostatnich dokumentach mówi, że nowe technologie zapoczątkowały cyfrową kulturę. Dziś mamy świadomość, że te technologie są bardzo silnym środkiem poznawania, komunikacji, ale również tworzenia relacji. Wydaje mi się, że jest to wielkie wyzwanie, jakiemu Kościół musi sprostać. Kościół musi potrafić dialogować z dzisiejszym człowiekiem, musi potrafić używać języka, którym mówi współczesny człowiek, musi potrafić dialogować z tymi, którzy żyją w kulturze cyfrowej. Oznacza to, że musimy głosić Ewangelię nie tylko poprzez środki społecznego komunikowania, internet, ale właśnie w nich. Pozostaje pytanie: jak chrześcijanie, współcześni uczniowie Chrystusa, którzy wręcz "zamieszkują" sieci społecznościowe, potrafią głosić Ewangelię w tej rzeczywistości? Dla mnie jest to największe i najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed Kościołem.

Kultura cyfrowa ma jednak też swoje granice w duszpasterstwie?

- Dziś nowe technologie są ważne w tworzeniu początkowego dialogu. Jednak istotne jest, aby osoba mogła też znaleźć wspólnotę, która ją przyjmie. Ponieważ nawet najlepsza, najnowocześniejsza strona internetowa nie pozwoli żyć pełnią życia chrześcijańskiego, ponieważ w tym życiu potrzebne jest spotkanie drugiego człowieka, sakramenty.

Ojciec Święty Benedykt XVI uczy, w jaki sposób korzystać z mediów...

- W tym roku Ojciec Święty Benedykt XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu przekazał nam orędzie o milczeniu i słowie. Dlaczego? Ponieważ musimy uświadomić sobie, że nasze słowa będą prawdziwe, przyniosą pokrzepienie w chwili ciszy. Wydaje mi się, że jest to fundamentalny element. Dziś współczesny człowiek boi się ciszy. Chociaż mamy coraz bardziej wyrafinowane środki komunikacji, człowiek nigdy nie czuł się tak samotny. Boi się też ciszy, ponieważ ta cisza jeszcze bardziej uwidacznia jego samotność. Dzisiejsza młodzież, aby nie czuć się samotna, odczuwa potrzebę bycia w stałym kontakcie SMS-owym bądź w sieci z innymi. To wyzwanie dla Kościoła. Nasze relacje z innymi ludźmi, nasza miłości do nich potrzebują chwili ciszy, w której będzie można siebie usłyszeć. Te relacje wymagają obustronnej komunikacji, mówienia, ale również słuchania, ale do tego potrzeba wyciszenia serca. Jak można słuchać Słowa Boga, który do mnie mówi, jeśli nie ma w człowieku głębokiego doświadczenia ciszy. To również wyzwanie dla duszpasterstwa.

Jakie wartości mogą zaproponować społeczeństwu doświadczającemu trudności media katolickie?

- Ojciec Święty Benedykt XVI zaprasza katolików do bycia obecnymi w mediach w tzw. social networks. Katolicy w przestrzeni medialnej powinni dawać odważne świadectwo swojej wiary, wartości, w które wierzą, w kwestiach prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, solidarności, współodpowiedzialności. Podkreślam tę potrzebę świadectwa i tu proszę pozwolić, że przypomnę piękne stwierdzenie Pawła VI, który powiedział, że dzisiejszy świat potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli. Jeśli człowiek akceptuje nauczyciela, oznacza to, że jest on prawdziwym świadkiem. Dziś mówi nam Benedykt XVI: w przestrzeni sieci społecznościowych, w których żyje współczesny człowiek, chrześcijanin powołany jest przede wszystkim do odważnego świadectwa, do pokazania, jak ocenia w świetle Ewangelii problemy świata i to, co się dzieje wokół niego. Wyzwaniem więc nie jest tu tylko relatywizm, sekularyzm, ale przede wszystkim konieczność świadectwa wartości, jakimi żyje i w jakie wierzy człowiek. Nasza droga nie oznacza więc tylko głoszenia Ewangelii, ale wcielanie Słowa w życie i odważne świadectwo prawdy.

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Gracz

Nasz Dziennik