logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

To biskupi rozpoczęli proces jednania

Wtorek, 24 listopada 2015 (20:21)

Aktualizacja: 25 listopada 2015 (13:23)

W wielu rejonach naszego kraju trwają obchody 50-lecia „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim” uważanego za jeden z najważniejszych fundamentów powojennego dialogu między Polską a Niemcami. Konferencja poświęcona temu ważnemu posłaniu odbędzie się 5 grudnia br. w Zamku Książ koło Wałbrzycha z inicjatywy ordynariusza diecezji świdnickiej ks. bp. prof. dr. hab. Ignacego Deca.

Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie w tym  dniu w roku 1965 biskupi niemieccy odpowiedzieli na ten list. Honorowy patronat nad konferencją przebiegającą pod hasłem „Kościół musi być cały czas wychylony w przyszłość. Dialog powinien być stale na nowo inicjowany” sprawują prezydenci Polski i Niemiec.

– Chcemy w ten sposób uczcić to orędzie, pokazać jego wartość, jaką ono miało w procesie jednania narodów, zwłaszcza polskiego i niemieckiego. To biskupi byli pierwszymi, którzy właśnie tym listem rozpoczęli ten proces jednania. A jego głównym autorem był ówczesny metropolita wrocławski ks. abp Bolesław Kominek, późniejszy kardynał – powiedział „Naszemu Dziennikowi” ks. bp Ignacy Dec, wychowanek ks. kard. Kominka.

Z kolei współorganizator konferencji, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Jerzy Langer zauważył, że na ten list nie można patrzeć inaczej niż przez pryzmat czasu, w jakim to wydarzenie miało miejsce. Rany powstałe podczas II wojny światowej jeszcze się nie zabliźniły. Europa, w tym i Niemcy, została podzielona na strefy wpływów. Zachodnia to kraje demokratyczne. Wschodnia, w tym Polska, znalazła się na skutek zdrady w czasie konferencji jałtańskiej w obcym nam kulturowo systemie komunistycznym. Wszelki opór wobec tamtejszych władz był bezwzględnie tępiony.

– Nawet Kościół doznał represji. Kiedy w Kościele przygotowywano się do obchodów 1000-lecia chrztu Polski, ówczesne władze, chcąc nadać tej rocznicy świecki charakter, wyszły z projektem „1000 szkół na tysiąclecie”. I właśnie w tym czasie z inicjatywy metropolity wrocławskiego ks. kard. Bolesława Kominka polscy biskupi wystosowali list do niemieckich hierarchów. Komunistyczne władze akt ten potraktowały jako ingerencję biskupów w politykę PRL. Zamiast docenić ten gest, wyrażony w duchu chrześcijańskiego pojednania, wzniecono histerie o niebywałej sile – zauważa Langer. – Była to kolejna próba ustawiania wiernych przeciw hierarchom Kościoła. Nieudana. Kościół pozostał autorytetem dla zdecydowanej większości Polaków, mimo że nie wszyscy mieli odwagę demonstrować swoją wiarę. Ten duch pojednania Narodu był też obecny podczas narodzin „Solidarności”, dlatego z  radością i satysfakcją przyjąłem propozycję pasterza naszego Kościoła świdnickiego, bym został współorganizatorem tej konferencji. Bo ma ona na celu nie tylko przywołanie w pamięci kontekstu historycznego tego wydarzenia, ale ma też nieść przesłanie ku przyszłości. Pojednanie i dialog – to program dzisiaj niezbędny do tego, aby znaleźć drogę pokoju na świecie, potrzebny do budowania dobrosąsiedzkich stosunków – dodaje. 

Z rąk ks. kard Bolesława Kominka, oprócz ks. bp. Deca, święcenia kapłańskie przyjęli m.in. obecny ordynariusz diecezji bydgoskiej ks. bp Jan Tyrawa oraz biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adam Dyczkowski. Sprawowanej przez nich Mszy św. inaugurującej konferencję będzie przewodniczył metropolita senior archidiecezji wrocławskiej ks. kard. Henryk Gulbinowicz, a homilię wygłosi ks. bp Jan Tyrawa.

Podczas obrad przypomniana zostanie wielka rola, jaką odegrał ks. kard. Kominek w procesie polsko-niemieckiego pojednania i budowie „Kościoła wychylonego w przyszłość”. Konferencja ma także ukazać rangę, jakie świadectwo chrześcijańskiego pojednania z 1965 roku miało dla przełamywania barier i przezwyciężania podziału europejskiego kontynentu oraz wsparcia wizji jednoczącej się Europy. W wykładach, które wygłoszą: ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec, ks. infułat Józef Strugarek, sekretarz ks. kard. B. Kominka, ks. prof. dr hab. Józef Pater, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, ks. prałat Peter Canicius Birkner z Niemiec oraz prof. dr hab. Jan Żaryn, wskazane zostanie również, że proces porozumiewania, pojednania i przyjaźni polsko-niemieckiej, zapoczątkowany listami biskupów, jest wyjątkowym przykładem i wzorem do naśladowania w budowaniu przyjaźni między narodami i pojednania religijnego. Uczestnicy konferencji zastanawiać się będą także na tym, jak doświadczenia i rezultaty zaangażowania polskich i niemieckich chrześcijan na rzecz dialogu i pokoju, w duchu chrześcijańskiego pojednania w ostatnich 50 latach, mogą być wykorzystane dla dobra wszystkich ludzi, pojednania i umacniania pokoju. 

Pasterz Kościoła świdnickiego serdecznie zaprasza Czytelników „Naszego Dziennika” do udziału w tej konferencji. Zgłoszenia przyjmuje i udziela wszelkich informacji do 30 listopada br. Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej, tel. 74 856 44 13 , e-mail: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl.

Marek Zygmunt, Świdnica

NaszDziennik.pl