logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch./ Inne

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Niedziela, 25 listopada 2012 (07:15)

Aktualizacja: Niedziela, 25 listopada 2012 (12:57)

Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela przed Adwentem, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny, stanowi podkreślenie faktu panowania Zmartwychwstałego Chrystusa.

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na Krzyżu dał On dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy, pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego.

We wszystkich kościołach w Polsce odczytany zostanie list Episkopatu Polski dotyczący królowania Jezusa Chrystusa.

„Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie” - zauważają w liście biskupi. Jak wyjaśniają, królestwo Boże oznacza „wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”.

Hierarchowie polskiego Kościoła zauważają, że królestwo Jezusa już się realizuje. „Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom” – dodają biskupi.

„Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami” – podkreślają hierarchowie.

Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przybliża nas na nowo do jedynego Odkupiciela świata, ponadto rozpala w nas miłość do Chrystusa i pogłębia wiarę, że tylko on jest Królem Wszechświata.

Izabela Kozłowska

NaszDziennik.pl